Ultimele Modificari

11 Dec. 2012:
Burse Scolare


11 Dec. 2012:
Info studenti


05 Dec. 2012:
Reglementari interne


26 Nov. 2012:
Metodologii


26 Nov. 2012:
Legislatie noua invatamant


Cautare

Legislatie noua invatamant
Modificat in : 26 Nov. 2012

HG nr.707/2012 din 18/07/2012, Monitorul Oficial, Partea I nr.525 din 30/07/2012 - pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013

Ordin nr.4945/2012 din 31/07/2012, Monitorul Oficial, Partea I nr.564 din 09/08/2012 - privind domeniile si programele de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior organizate in cadrul institutiilor de invatamant superior

Ordin nr.5823/2012 din 26/09/2012, Monitorul Oficial, Partea I nr.676 din 27/09/2012 - pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.945/2012 privind domeniile si programele de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior organizate in cadrul institutiilor de invatamant superior

HG nr.549/2012, Monitorul Oficial 367/2012, pg.2-4 - privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2012-2013

Ordin nr.3879/2012, Monitorul Oficial 343/2012, pg.29-31 - privind infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia

Ordin nr.3994/2012, Monitorul Oficial 334/2012, pg.3-16 - pentru modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin nr.3841/2012, Monitorul Oficial 330/2012, pg.12-25 - pentru aprobarea conditiilor privind organizarea masterului didactic

Ordin nr.3998/2012, Monitorul Oficial 307/2012, pg.9-15 - privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2012

Ordin nr.3778/2012, Monitorul Oficial 299/2012, pg.15-16 - privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin nr.3697/2012, Monitorul Oficial 299/2012, pg.4-14 - pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.3759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4089/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin nr.3696/2012, Monitorul Oficial 273/2012, pg.28-30 - privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Ordin nr.386/3715/2012, Monitorul Oficial 253/2012, pg.2-7 - privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile si posturile ramase libere in urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicina

Ordin nr.3677/2012, Monitorul Oficial 244/2012, pg.13 - privind echivalarea si recunoasterea actelor de studii obtinute in strainatate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate in Romania

Ordin nr.3579/2012, Monitorul Oficial 232/2012, pg.16 - privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5436/2011

Ordin nr.3504/2012, Monitorul Oficial 226/2012, pg.26-29 - privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat

Ordin nr.3313/2012, Monitorul Oficial 164/2012, pg.6-14 - privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

Ordin nr.3295/2012, Monitorul Oficial 132/2012, pg.7-8 - privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational

Ordin nr.3271/2012, Monitorul Oficial 122/2012, pg.11-13 - pentru Metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior - examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie

Ordin nr.3223/2012, Monitorul Oficial 118/2012, pg.6-9 - pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate

Ordin nr.3163/2012, Monitorul Oficial 109/2012, pg.9-10 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua

Ordin nr.6687/2012, Monitorul Oficial 103/2012, pg.6-9 - pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS

Ordin nr.6419/2012, Monitorul Oficial 95/2012, pg.14-16 - privind aprobarea Nomenclatorului general de functii didactice si de cercetare auxiliare din invatamantul superior

Ordin nr.6143/2011, anexe - privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

Ordin nr.5483/2011, anexe - pentru modificarea anexelor nr.1-3 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

Ordin nr.5224/2011, anexe - privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

Ordin nr.5703/2011, Monitorul Oficial 880/2011, pg.14 - privind implementarea Cadrului national al calificarilor din invatamintul superior

Ordin nr.6422/2011, Monitorul Oficial 875/2011, pg.3-4 - cu privire la modificarea Ordinului 3795/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Consiliului National de Cercetare Stiintifica

Ordin nr.6143/2011, Monitorul Oficial 824/2011, pg.28 - Metodologia de evaluare anuala a activitatii pesonalului didactic si didactic auxiliar

Ordin nr.5691 din 13 octombrie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare (paginile 8 - 15)

Ordin nr.5559 din 7 octombrie 2011 - privind efectuarea concediului de odihna (paginile 15 - 16)

Ordin nr.5436 din 5 octombrie 2011 - privind normele metodologice pentru vizarea actelor de studii (paginile 13 - 15)

Anexele 1-3 la Ordinul MECTS nr.5483/2011, privind aprobarea programelor universitare de masterat evaluate de ARACIS - click AICI - click pe 1 octombrie 2011 - click pe butonul "Deschide" din dreptul "M.Of. Partea I nr.697bis"

HG nr. 966 din 29 septembrie 2011 - privind Nomenclatorul domeniilor si specializarilor / programelor de studii universitare (pag.2 - 121)

Ordin nr. 3983 din 28 martie 2011 - privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 3 Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin nr. 3980 din 25 martie 2011 - privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 1 Matematica si stiințe ale naturii din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin nr. 3931 din 17 martie 2011 - privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Ordin nr. 3916 din 10 martie 2011 - privind modificarea OMECTS nr. 4458/12.07.2010 privind primirea bursierilor CEEPUS in Romania, in anul universitar 2010-2011

Ordin nr. 3888 din 10 martie 2011 - pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achizitia publica de servicii hoteliere, campinguri si alte tipuri de cazare decat cea hoteliera si a serviciilor de restaurant si de servire a mancarii, pentru activitatile organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Ordin nr. 3795 din 1 martie 2011 - pentru aprobarea componentei nominale a Consiliului National al Cercetarii Stiintifice

Ordin nr. 3794 din 1 martie 2011 - privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

Ordin nr. 3773 din 22 februarie 2011 - privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului copiilor din familiile persoanelor decedate in explozia care a avut loc la Exploatarea Miniera Petrila, 15 noiembrie 2008, in anul scolar 2010-2011

HG nr. 133 din 16 februarie 2011 - privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

Ordin nr. 3753 din 9 februarie 2011 - privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

Ordin nr. 3759, 3760, 3761 din 9 februarie 2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Cerficatelor Universitare ai a structurii acesteia / privind aprobarea componentei nominale a Consiliului general al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare / privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

HG nr. 87 din 2 februarie 2011 - privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea

Ordonanta Guvernului nr. 6 din 26 ianuarie 2011 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

Ordin nr. 3101 din 17 ianuarie 2011 - de completare a O.M.E.C.T.S. nr. 5577/02.11.2010 pentru aprobarea listei cu elevii si studentii beneficiari ai prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distintii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, in anul scolar 2009/2010

Lege nr. 1 din 10 ianuarie 2011 - Legea Educatiei Nationale