Guvernul Romaniei

 
Hotarare nr. 707/2012

din 18/07/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 30/07/2012

Hotarare pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013


 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 132 alin. (2) si art. 138 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. - Se aproba Nomenclatorul domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, prevazut in anexa nr. 1.
   Art. 2. - Se aproba structura institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013, prevazute in anexa nr. 2.
   Art. 3. - Se aproba structura institutiilor de invatamant superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013, prevazute in anexa nr. 3.
   Art. 4. - Se aproba specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul institutiilor de invatamant superior particular autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013, prevazute in anexa nr. 4.
   Art. 5. - Se aproba structura institutiilor de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu, care organizeaza numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013, prevazute in anexa nr. 5.
   Art. 6. - Specializarile prevazute in anexa nr. 6 intra in lichidare incepand cu anul universitar 2012-2013, in sensul ca la acestea nu se mai organizeaza admitere.
   Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 697 din 1 octombrie 2011, cu modificarile ulterioare.
   Art. 8. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mariana Campeanu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
    Bucuresti, 18 iulie 2012.
    Nr. 707.

   
ANEXA Nr. 1
 

   
NOMENCLATORUL
domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare
   
Cod DFI Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) Cod RSI Ramura de stiinta (RSI) Cod DII Domeniul de ierarhizare (DII) Cod DSU_D/M Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Cod DL Domeniul de licenta (DL) Cod S Specializarea (S) Numar de credite (ECTS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Matematica si
stiinte ale naturii
10 Matematica 10 Matematica 10 Matematica 10 Matematica 10 Matematica 180
20 Matematici aplicate 180
30 Matematica informatica 180
20 Informatica 20 Informatica 40 Informatica 10 Informatica 180
20 Informatica aplicata 180
20 Fizica 10 Fizica 10 Fizica 20 Fizica 10 Fizica 180
20 Fizica medicala 180
30 Biofizica 180
40 Fizica informatica 180
30 Chimie si
inginerie chimica
10 Chimie 10 Chimie 30 Chimie 10 Chimie 180
20 Biochimie tehnologica 180
30 Radiochimie 180
40 Chimie informatica 180
20 Inginerie chimica 20 Inginerie chimica 50 Inginerie chimica 10 Ingineria substantelor
anorganice si protectia mediului
240
20 Chimia si ingineria
substantelor organice, petrochimie si carbochimie
240
30 Stiinta si ingineria materialelor
oxidice si nanomateriale
240
40 Stiinta si ingineria polimerilor 240
50 Ingineria si informatica
proceselor chimice si biochimice
240
60 Inginerie chimica 240
70 Controlul si securitatea
produselor alimentare
240
80 Inginerie biochimica 240
90 Ingineria fabricatiei hartiei 240
100 Tehnologia chimica a
produselor din piele si inlocuitori
240
110 Tehnologie chimica textila 240
120 Chimie alimentara si tehnologii biochimice 240
130 Prelucrarea petrolului si
petrochimie
240
140 ^)
150 Chimie militara 240
40 Stiintele
pamantului si atmosferei
10 Geografie 10 Geografie 20 Geografie 10 Geografie 180
20 Geografia turismului 180
30 Cartografie 180
40 Hidrologie si meteorologie 180
50 Planificare teritoriala 180
20 Geologie 10 Geologie 30 Geologie 10 Geologie 180
20 Geochimie 180
30 Stiinte ale mediului 10 Stiinta mediului 40 Stiinta mediului 10 Chimia mediului 180
20 Ecologie si protectia mediului 180
30 Geografia mediului 180
40 Fizica mediului 180
50 Stiinta mediului 180
20 Stiinte ingineresti 10 Inginerie civila 10 Inginerie civila si instalatii 10 Inginerie civila si
instalatii
60 Inginerie civila 10 Constructii civile, industriale si agricole 240
20 Cai ferate, drumuri si poduri 240
30 Constructii si fortificatii 240
40 Amenajari si constructii
hidrotehnice
240
50 Constructii miniere 240
60 Inginerie sanitara si protectia
mediului
240
70 Imbunatatiri funciare si
dezvoltare rurala
240
80 Inginerie civila 240
90 Inginerie urbana si dezvoltare regionala 240
100 Infrastructura transporturilor
metropolitane
240
70 Ingineria
instalatiilor
10 Instalatii pentru constructii 240
20 Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei 240
30 Instalatii pentru constructii -
pompieri
240
20 Inginerie
electrica, electronica si telecomunicatii
10 Inginerie electrica
si energetica
10 Inginerie electrica 90 Inginerie electrica 10 Sisteme electrice 240
20 Electronica de putere si
actionari electrice
240
30 Electrotehnica 240
40 Instrumentatie si achizitii de date 240
50 Electromecanica 240
60 Inginerie electrica si
calculatoare
240
20 Inginerie
energetica
110 Inginerie
energetica
10 Ingineria sistemelor
electroenergetice
240
20 Hidroenergetica 240
30 Termoenergetica 240
40 Energetica industriala 240
50 Energetica si tehnologii
nucleare
240
60 Managementul energiei 240
20 Inginerie
electronica si telecomunicatii
10 Inginerie
electronica si telecomunicatii
100 Inginerie
electronica si telecomunicatii
10 Electronica aplicata 240
20 Tehnologii si sisteme de
telecomunicatii
240
30 Retele si software de
telecomunicatii
240
40 Microelectronica,
optoelectronica si nanotehnologii
240
50 Telecomenzi si electronica in
transporturi
240
60 Echipamente si sisteme
electronice militare
240
70 Transmisiuni 240
30 Inginerie
geologica, mine, petrol si gaze
10 Inginerie geologica,
Inginerie geodezica
10 Inginerie geologica 120 Inginerie geologica 10 Inginerie geologica 240
20 Geologia resurselor miniere 240
30 Geologia resurselor petroliere 240
40 Geofizica 240
20 Inginerie
geodezica
30 Inginerie
geodezica
10 Masuratori terestre si cadastru 240
20 Topogeodezie si
automatizarea asigurarii topogeodezice
240
20 Mine, petrol si gaze 10 Mine, petrol si
gaze
260 Mine, petrol si
gaze
10 Inginerie miniera 240
20 Prepararea substantelor
minerale utile
240
30 Topografie miniera 240
40 Inginerie de petrol si gaze 240
50 Transportul, depozitarea si
distributia hidrocarburilor
240
40 Ingineria
transporturilor
10 Inginerie
aerospatiala, autovehicule, transporturi
10 Inginerie
aerospatiala
40 Inginerie
aerospatiala
10 Constructii aerospatiale 240
20 Sisteme de propulsie 240
30 Echipamente si instalatii de
aviatie
240
40 Inginerie si management
aeronautic
240
50 Aeronave si motoare de aviatie 240
60 Navigatie aeriana (Air
Navigation)
240
20 Ingineria
autovehiculelor
160 Ingineria
autovehiculelor
10 Constructii de autovehicule 240
20 Ingineria sistemelor de
propulsie pentru autovehicule
240
30 Autovehicule rutiere 240
40 Echipamente si sisteme de
comanda si control pentru autovehicule
240
50 Blindate, automobile si
tractoare
240
30 Ingineria
transporturilor
240 Ingineria
transporturilor
10 Ingineria transporturilor si a
traficului
240
20 Ingineria sistemelor de
circulatie feroviara
240
30 Ingineria sistemelor de
circulatie rutiera
240
50 Ingineria
resurselor vegetale si animale
10 Agronomie,
Horticultura, Silvicultura, Inginerie forestiera
10 Agronomie 10 Agronomie 10 Agricultura 240
20 Stiintele solului 240
30 Montanologie 240
40 Protectia plantelor 240
50 Exploatarea masinilor si
instalatiilor pentru agricultura si industria alimentara
240
20 Horticultura 20 Horticultura 10 Horticultura 240
20 Peisagistica 240
30 Inginerie forestiera 140 Inginerie forestiera 10 Ingineria prelucrarii lemnului 240
20 Ingineria si designul
produselor finite din lemn
240
40 Silvicultura 30 Silvicultura 10 Silvicultura 240
20 Exploatari forestiere 240
30 Cinegetica 240
20 Biotehnologii 10 Biotehnologii 50 Biotehnologii 10 Inginerie genetica 240
20 Biotehnologii*10) 240
30 Ingineria
produselor alimentare
10 Ingineria
produselor alimentare
150 Ingineria
produselor alimentare
10 Ingineria produselor alimentare 240
20 Tehnologia prelucrarii
produselor agricole
240
30 Controlul si expertiza
produselor alimentare
240
40 Pescuit si industrializarea
pestelui
240
50 Protectia consumatorului si a
mediului
240
60 Extracte si aditivi naturali
alimentari^)
240
40 Zootehnie 10 Zootehnie 40 Zootehnie 10 Zootehnie 240
20 Piscicultura si acvacultura 240
60 Ingineria
sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei
10 Ingineria
sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei
10 Calculatoare si
tehnologia informatiei
10 Calculatoare si tehnologia informatiei 10 Calculatoare 240
20 Tehnologia informatiei 240
30 Calculatoare si sisteme
informatice pentru aparare si securitate nationala
240
40 Ingineria informatiei 240
20 Ingineria
sistemelor
220 Ingineria
sistemelor
10 Automatica si informatica
aplicata
240
20 Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta 240
30 Ingineria sistemelor multimedia 240
70 Inginerie
mecanica, mecatronica, inginerie industriala si management
10 Inginerie mecanica 10 Inginerie mecanica 180 Inginerie mecanica 10 Sisteme si echipamente
termice
240
20 Masini si sisteme hidraulice si pneumatice 240
30 Mecanica fina si
nanotehnologii
240
40 Masini si echipamente miniere 240
50 Inginerie mecanica 240
60 Masini si instalatii pentru
agricultura si industrie alimentara
240
70 Utilaje petroliere si
petrochimice
240
80 Utilaje pentru transportul si
depozitarea hidrocarburilor
240
90 Echipamente pentru procese
industriale
240
100 Utilaje tehnologice pentru
constructii
240
110 Ingineria si managementul
resurselor tehnologice in constructii
240
120 Utilaje pentru textile si pielarie 240
130 Vehicule pentru transportul
feroviar
240
140 Utilaje si instalatii portuare 240
150 Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) 240
20 Inginerie industriala 10 Inginerie
industriala
130 Inginerie
industriala
10 Tehnologia constructiilor de
masini
240
20 Masini-unelte si sisteme de
productie
240
30 Ingineria sudarii 240
40 Design industrial 240
50 Ingineria si managementul
calitatii
240
60 Ingineria securitatii in industrie 240
70 Nanotehnologii si sisteme
neconventionale
240
80 Tehnologia si designul
produselor textile
240
90 Tehnologia si designul
confectiilor din piele si inlocuitori
240
100 Ingineria sistemelor de energii regenerabile 240
110 Tehnologia tricotajelor si
confectiilor
240
120 Ingineria prelucrarii
materialelor polimerice, textile si compozite
240
130 Logistica industriala 240
20 Inginerie navala si
navigatie
200 Arhitectura navala 10 Arhitectura navala 240
20 Sisteme si echipamente
navale
240
210 Inginerie marina si
navigatie
10 Navigatie si transport maritim
si fluvial
240
20 Navigatie, hidrografie si
echipamente navale
240
30 Electromecanica navala 240
30 Stiinte ingineresti
aplicate
270 Stiinte ingineresti
aplicate
10 Inginerie medicala 240
20 Optometrie 240
30 Biotehnologii industriale 240
40 Inginerie fizica 240
50 Informatica industriala 240
60 Informatica aplicata in
inginerie electrica
240
70 ^)
80 Matematica si informatica
aplicata in inginerie
240
90 Fizica tehnologica 240
100 Bioinginerie 240
110 Biomateriale si dispozitive
medicale
240
120 Echipamente si sisteme
medicale
240
30 Mecatronica si
robotica
10 Mecatronica si
robotica
250 Mecatronica si
robotica
10 Mecatronica 240
20 Robotica 240
40 Ingineria
materialelor
10 Ingineria
materialelor
170 Ingineria
materialelor
10 Stiinta materialelor 240
20 Ingineria elaborarii materialelor metalice 240
30 Ingineria procesarii
materialelor
240
40 Informatica aplicata in
ingineria materialelor ^)
240
50 Ingineria mediului 10 Ingineria mediului 190 Ingineria mediului 10 Ingineria si protectia mediului
in industrie
240
20 Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice 240
30 Ingineria si protectia mediului in industria chimica si petrochimica 240
40 Ingineria si protectia mediului
in agricultura
240
50 Ingineria dezvoltarii rurale
durabile
240
60 Ingineria mediului 240
70 Ingineria valorificarii deseurilor 240
80 Reconstructie ecologica 240
60 Inginerie si
management
10 Inginerie si
management
230 Inginerie si
management
10 Inginerie economica industriala 240
20 Inginerie economica in
domeniul mecanic
240
30 Inginerie economica in
constructii
240
40 Inginerie si management naval si portuar 240
50 Inginerie economica in
domeniul transporturilor
240
60 Inginerie economica in
domeniul electric, electronic si energetic
240
70 Inginerie economica in
industria chimica si de materiale
240
80 Inginerie economica in
agricultura
240
90 Inginerie si management in
alimentatia publica si agroturism
240
100 Inginerie si management in
industria turismului
240
110 Inginerie si management
forestier
240
120 Ingineria si managementul
afacerilor
240
70 Inginerie genistica,
Inginerie de armament, rachete si munitii
10 Inginerie genistica, Inginerie de armament, rachete si munitii 20 Inginerie genistica 10 Masini si utilaje de geniu 240
20 Sisteme pentru baraje de
mine, distrugeri si mascare
240
80 Inginerie de
armament, rachete si munitii
10 Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare 240
20 Munitii, rachete, explozivi si
pulberi
240
30 Armament, aparatura
artileristica si sisteme de conducere a focului
240
40 Sisteme integrate de
armament si munitie
240
30 Stiinte biologice si biomedicale 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 180
20 Biochimie 10 Biochimie 10 Biochimie 10 Biologie 20 Biochimie 180
30 Medicina 10 Medicina 10 Medicina 10 Sanatate*) 10 Medicina 360
40 Asistenta medicala generala 240
50 Moase 240
20 Sanatate**) 10 Radiologie si imagistica 180
20 Laborator clinic 180
30 Balneofiziokinetoterapie si
recuperare
180
70 Audiologie si protezare
auditiva
180
90 Nutritie si dietetica 180
40 Medicina
veterinara
10 Medicina veterinara 10 Medicina
veterinara
10 Medicina
veterinara
10 Medicina veterinara 360
50 Medicina dentara 10 Medicina dentara 10 Medicina dentara 10 Sanatate*) 20 Medicina dentara 360
20 Sanatate**) 40 Tehnica dentara 180
50 Asistenta dentara 180
80 Asistenta de profilaxie
stomatologica
180
60 Farmacie 10 Farmacie 10 Farmacie 10 Sanatate*) 30 Farmacie 300
20 Sanatate**) 60 Asistenta de farmacie 180
40 Stiinte sociale 10 Stiinte juridice 10 Drept 10 Drept 10 Drept 10 Drept 240
20 Drept european si international 240
20 Stiinte
administrative
10 Stiinte
administrative
10 Stiinte
administrative
50 Stiinte
administrative
10 Administratie publica 180
20 Administratie europeana 180
30 Asistenta manageriala si
secretariat
180
40 Politie locala 180
50 Servicii si politici de sanatate
publica (Public Health)
180
30 Stiinte ale
comunicarii
10 Stiinte ale
comunicarii
10 Stiinte ale
comunicarii
60 Stiinte ale
comunicarii
10 Jurnalism 180
20 Comunicare si relatii publice 180
30 Publicitate 180
40 Stiinte ale informarii si
documentarii
180
50 Comunicare audiovizuala-
multimedia
180
40 Sociologie 10 Asistenta sociala 10 Sociologie 20 Asistenta sociala 10 Asistenta sociala 180
20 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 180
20 Antropologie 180
30 Resurse umane 180
50 Stiinte politice 10 Stiinte politice 10 Relatii
internationale si studii europene
40 Relatii
internationale si studii europene
10 Relatii internationale si studii
europene
180
20 Stiinte politice 30 Stiinte politice 10 Stiinte politice 180
20 Studii de securitate 180
60 Stiinte militare,
informatii si ordine publica
10 Stiinte militare,
informatii si ordine publica
10 Informatii si
securitate nationala
10 Stiinte militare,
informatii si ordine publica
60 Comunicare si relatii publice - informatii 180
70 Psihologie - informatii 180
90 Securitate si aparare 180
110 Comunicare publica si
interculturala in domeniul securitatii si apararii
180
120 Sisteme informationale 180
130 Studii de securitate si
informatii
180
Ordine publica si
siguranta nationala
10 Stiinte militare,
informatii si ordine publica
160 Ordine si siguranta publica*12) 180
Stiinte militare 10 Stiinte militare,
informatii si ordine publica
10 Conducere interarme - forte
terestre
180
20 Conducere interarme - forte
navale
180
30 Conducere interarme - forte
aeriene
180
40 Conducere logistica 180
50 Managementul organizatiei 180
80 Management economico-
financiar
180
100 Conducere militara 180
140 Managementul traficului aerian 180
150 Management in aviatie 180
70 Stiinte
economice
10 Administrarea
afacerilor
10 Administrarea
afacerilor
30 Administrarea
afacerilor
10 Administrarea afacerilor 180
20 Economia firmei 180
30 Economia comertului,
turismului si serviciilor
180
40 Merceologie si managementul calitatii 180
50 Economia comertului,
turismului, serviciilor si managementul calitatii
180
60 Administrarea afacerilor in
servicii de ospitalitate
180
70 Administrarea afacerilor in
comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii
180
20 Cibernetica,
statistica si informatica economica
10 Cibernetica si
statistica
50 Cibernetica,
statistica si informatica economica
10 Cibernetica economica 180
30 Statistica si previziune
economica
180
20 Informatica
economica
50 Cibernetica,
statistica si informatica economica
20 Informatica economica 180
30 Contabilitate 10 Contabilitate 40 Contabilitate 10 Contabilitate si informatica de
gestiune
180
40 Economie 10 Economie 10 Economie 10 Economie generala 180
20 Economie agroalimentara 180
30 Economia mediului 180
40 Economie si comunicare
economica in afaceri
180
50 Economie agroalimentara si a mediului 180
60 Economie generala si
comunicare economica
180
50 Finante 10 Finante 20 Finante 10 Finante si banci 180
60 Management 10 Management 70 Management 10 Management 180
20 Managementul dezvoltarii
rurale durabile
180
70 Marketing 10 Marketing 80 Marketing 10 Marketing 180
80 Relatii economice
internationale
10 Economie si
afaceri internationale
60 Economie si
afaceri internationale
10 Economie internationala 180
20 Afaceri internationale 180
30 Economie si afaceri
internationale
180
80 Psihologie si
stiinte comportamentale
10 Educatie fizica si sport 10 Stiintele motricitatii
umane
10 Educatie fizica si sport 10 Educatie fizica si sportiva 180
20 Sport si performanta motrica 180
20 Kinetoterapie 10 Kinetoterapie si motricitate
speciala
180
20 Psihologie 10 Psihologie 80 Psihologie 10 Psihologie 180
20 Terapie ocupationala 180
30 Stiinte ale educatiei 10 Stiinte ale
educatiei
70 Stiinte ale
educatiei
10 Pedagogie 180
20 Psihopedagogie speciala 180
30 Pedagogia invatamantului
primar si prescolar
180
50 Stiinte umaniste si arte 10 Filologie 10 Filologie 10 Filologie 20 Limba si literatura 10 Limba si literatura romana*1) 180
20 Limba si literatura *2) 180
30 Limba si literatura moderna*3) 180
40 Literatura universala si
comparata*11)
180
50 Filologie clasica*4) 180
30 Limbi moderne
aplicate
10 Traducere si interpretare 180
20 Limbi moderne aplicate 180
20 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 180
30 Istorie 10 Istorie 10 Istorie 40 Istorie 10 Istorie 180
20 Arheologie 180
30 Arhivistica 180
40 Muzeologie 180
50 Istoria artei 180
40 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 10 Teologie pastorala*5) 240
20 Teologie didactica*5) 180
30 Arta sacra 180
40 Teologie asistenta sociala*5) 180
50 Studii religioase 180
50 Studii culturale 10 Studii culturale 10 Studii culturale 50 Studii culturale 10 Etnologie 180
20 Studii iudaice 180
30 Studii americane 180
40 Studii culturale 180
50 Studii europene 180
60 Turism cultural 180
60 Arhitectura si
urbanism
10 Arhitectura si
urbanism
10 Arhitectura 10 Arhitectura 10 Arhitectura 360
20 Arhitectura de interior 300
30 Design de produs 300
40 Conservare si restaurare de
arhitectura
180
50 Arhitectura peisajului 180
60 Mobilier si amenajari interioare 180
70 Tehnologie arhitecturala 180
20 Urbanism 20 Urbanism 10 Proiectare si planificare urbana 240
20 Urbanism si administrarea
teritoriului
180
30 Amenajarea si planificarea
peisajului
240
70 Arte*13) 10 Arte vizuale 10 Arte vizuale 40 Arte vizuale 10 Arte plastice*9) 180
20 Arte decorative 180
30 Design 180
40 Conservare si restaurare 180
50 Arta murala 180
60 Pedagogia artelor plastice si
decorative
180
80 Ceramica - sticla - metal 180
90 Arte textile - design textil 180
100 Moda - design vestimentar 180
110 Scenografie si eveniment
artistic
180
120 Design ambiental 180
130 Arta monumentala 180
20 Istoria si teoria
artei *13)
40 Arte vizuale 70 Istoria si teoria artei 180
20 Artele
spectacolului, cinematografie si media #)
10 Teatru si artele
spectacolului
10 Teatru si artele
spectacolului
10 Artele spectacolului *6) 180
20 Teatrologie *7) 180
30 Scenografie 180
20 Cinematografie si
media
20 Cinematografie si
media
10 Cinematografie, fotografie,
media*8)
180
20 Filmologie 180
30 Muzica 10 Muzica 30 Muzica 10 Pedagogie muzicala 180
20 Muzica religioasa 180
30 Muzicologie 240
40 Interpretare muzicala - canto 240
50 Interpretare muzicala -
instrumente
240
60 Compozitie muzicala 240
70 Dirijat 240
80 Artele spectacolului muzical 240
   *1) Se poate adauga: in combinatie cu o limba si literatura moderna/clasica/literatura universala si comparata.
   *2) Se adauga: limba si literatura maghiara, limba pentru care se organizeaza programul de studii, in combinatie cu limba si literatura romana/o limba si literatura moderna/clasica/literatura universala si comparata.
   *3) Se adauga: limba pentru care se studiaza, in combinatie cu o alta limba si literatura moderna/clasica sau in combinatie cu limba si literatura romana/clasica/literatura universala si comparata.
   *4) Se adauga: in combinatie cu limba si literatura romana sau o limba si literatura moderna/clasica/literatura universala si comparata.
   *5) Se refera, dupa caz, la Teologie ortodoxa, Teologie romano-catolica, Teologie greco-catolica, Teologie reformata, Teologie baptista, Teologie protestanta, Teologie penticostala, Teologie adventista.
   *6) Se adauga, dupa caz: Actorie, Regie, Papusi-Marionete, Coregrafie.
   *7) Se adauga, dupa caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
   *8) Se adauga, dupa caz: Regie de film si TV, Imagine de film si TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuala: scenaristica, publicitate media.
   *9) Se adauga, dupa caz: Pictura, Sculptura, Grafica, Fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii.
   *10) Se adauga, dupa caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentara.
   *11) Se poate adauga: in combinatie cu o limba si literatura moderna/clasica/limba si literatura romana.
   *12) Ofiter de politie, politie de frontiera, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Stiinte juridice la domeniul Stiinte militare, informatii si ordine publica.
   *13) Se poate sustine doctorat stiintific in domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria si teoria artei" pentru toti absolventii de studii universitare de licenta si master apartinand programelor de studii din ramura de stiinta "Arte".
   #) Modificarea denumirii domeniului de ierarhizare: "Artele spectacolului" se modifica in "Artele spectacolului, cinematografie si media".
   ^) Eliminarea specializarii "Extracte si aditivi naturali alimentari" din domeniul de licenta "Inginerie chimica" si reincadrarea acesteia in domeniul de licenta "Ingineria produselor alimentare".
   ^) Eliminarea specializarii "Informatica aplicata in ingineria materialelor" din domeniul de licenta "Stiinte ingineresti aplicate" si reincadrarea acesteia in domeniul de licenta "Ingineria materialelor".
   *) Specializari reglementate sectorial in cadrul Uniunii Europene.
   **) Specializari reglementate general.
   
ANEXA Nr. 2
 

   
STRUCTURA
institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013

   
1.
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
   
Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenta Specializarea/Programul de studii universitare de licenta (locatia geografica de desfasurare1) si limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie (AP) Forma de invatamant3) Numar de credite de studii transferabile Numar maxim de studenti care pot fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7

1
Facultatea de Inginerie Electrica


Inginerie electrica
Electronica de putere si actionari electrice A IF 240 75
Instrumentatie si achizitii de date A IF 240 35
Sisteme electrice A IF 240 75

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
A

IF

240

30
Stiinte ingineresti aplicate Informatica aplicata in inginerie electrica A IF 240 30
2Facultatea de
Energetica
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 60
Inginerie energetica
Energetica si tehnologii nucleare A IF 240 50
Hidroenergetica A IF 240 60
Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65
Managementul energiei A IF 240 60
Termoenergetica A IF 240 60

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
A

IF

240

50
Stiinte ingineresti aplicate Informatica industriala A IF 240 50


3

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare A IF 240 255
Tehnologia informatiei A IF 240 50
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 3004

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Calculatoare si tehnologia informatiei
Ingineria informatiei

A

IF

240

100

Inginerie electronica si telecomunicatii

Electronica aplicata

A

IF

240

100
Electronica aplicata (in limba engleza) A IF 240 60
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
A

IF

240

95
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii (in limba engleza)°)
A

IF

240

*)
Retele si software de telecomunicatii A IF 240 175
Retele si software de telecomunicatii (in limba engleza)°)
A

IF

240

*)
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii A IF 240 200
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (in limba engleza)
A

IF

240

60
5


Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica

Inginerie industriala
Design industrial AP IF 240 50
Ingineria prelucrarii materialelor polimerice, textile si compozite°)
A

IF

240

*)Inginerie mecanica
Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
Masini si sisteme hidraulice si pneumatice A IF 240 50
Mecanica fina si nanotehnologii A IF 240 50
Sisteme si echipamente termice A IF 240 58
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 50
Mecatronica si robotica Mecatronica A IF 240 100
Stiinte ingineresti aplicate Optometrie A IF 240 506

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industriala
Ingineria securitatii in industrie AP IF 240 60
Ingineria sudarii A IF 240 35
Ingineria si managementul calitatii A IF 240 90
Logistica industriala AP IF 240 50
Masini-unelte si sisteme de productie A IF 240 35
Nanotehnologii si sisteme neconventionale A IF 240 40
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 160
Inginerie si management Inginerie economica industriala A IF 240 125
Mecatronica si robotica Robotica A IF 240 60
7


Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria mediului
Ingineria dezvoltarii rurale durabile A IF 240 60
Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice A IF 240 85
Ingineria produselor
alimentare
Ingineria produselor alimentare AP IF 240 50

Inginerie mecanica
Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara
A

IF

240

82

8
Facultatea de
Transporturi

Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 150
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
AP

IF

240

50
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului A IF 240 150
Inginerie electronica si telecomunicatii
Telecomenzi si electronica in transporturi

A

IF

240

100
Inginerie mecanica Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 75
9Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Inginerie aerospatiala
Constructii aerospatiale A IF 240 50
Echipamente si instalatii de aviatie A IF 240 50
Inginerie si management aeronautic A IF 240 50
Navigatie aeriana (in limba engleza) AP IF 240 60
Sisteme de propulsie A IF 240 40

10Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor


Ingineria materialelor
Ingineria elaborarii materialelor metalice A IF 240 60
Ingineria procesarii materialelor A IF 240 60
Stiinta materialelor A IF 240 55
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 60

Inginerie si management
Inginerie economica in industria chimica si de materiale
A

IF

240

50
Stiinte ingineresti aplicate Inginerie medicala A IF 240 4511


Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industria chimica si petrochimica
A

IF

240

50
Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare

AP

IF

240

50Inginerie chimica
Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie
A

IF

240

60
Chimie alimentara si tehnologii biochimice A IF 240 60
Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului°)
A

IF

240

*)
Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice
A

IF

240

60
Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale
A

IF

240

100
Stiinta si ingineria polimerilor A IF 240 60
Stiinte ingineresti aplicate Biotehnologii industriale AP IF 240 50


12

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

Calculatoare si tehnologia informatiei
Ingineria informatiei (in limba engleza) A IF 240 45
Ingineria informatiei (in limba franceza) A IF 240 30

Ingineria materialelor
Stiinta materialelor (in limba engleza) A IF 240 30
Stiinta materialelor (in limba franceza)°) A IF 240 *)

Inginerie chimica
Inginerie chimica (in limba engleza) A IF 240 25
Inginerie chimica (in limba franceza)°) A IF 240 *)


Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata (in limba engleza) A IF 240 30
Electronica aplicata (in limba franceza) A IF 240 25
Electronica aplicata (in limba germana) A IF 240 30


Inginerie mecanica
Inginerie mecanica (in limba engleza) A IF 240 25
Inginerie mecanica (in limba franceza) A IF 240 25
Inginerie mecanica (in limba germana)°) A IF 240 *)


Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic (in limba germana)
A

IF

240

45
Inginerie economica in domeniul mecanic (in limba germana)
A

IF

240

30

13

Facultatea de
Stiinte Aplicate

Stiinte ingineresti aplicate
Inginerie fizica A IF 240 40
Matematica si informatica aplicata in inginerie A IF 240 50


14

Facultatea de Inginerie Medicala


Stiinte ingineresti aplicate
Biomateriale si dispozitive medicale AP IF 240 60
Echipamente si sisteme medicale AP IF 240 60
Inginerie medicala°) A IF 240 *)15

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul AfacerilorInginerie si management
Ingineria si managementul afacerilor AP IF 240 50
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
A

IF

240

75
Inginerie economica in industria chimica si de materiale
A

IF

240

25
   
2.
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI
   
Nr. crt.

Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
1 Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole
Inginerie civila
Constructii civile, industriale si agricole A IF 240 450
Inginerie urbana si dezvoltare regionala A IF 240 100
Inginerie si management Inginerie economica in constructii A IF 240 752


Facultatea de
Hidrotehnica
Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 50

Inginerie civila
Amenajari si constructii hidrotehnice A IF 240 120
Inginerie sanitara si protectia mediului A IF 240 100
3 Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri Inginerie civila Cai ferate, drumuri si poduri A IF 240 150
Infrastructura transporturilor metropolitane AP IF 240 504

Facultatea de Inginerie a InstalatiilorIngineria instalatiilor
Instalatii pentru constructii A IF 240 325
Instalatii pentru constructii (in limba
franceza)
A IF 240 60
Instalatii si echipamente pentru protectia
atmosferei
A IF 240 120


5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanica
Ingineria si managementul resurselor
tehnologice in constructii
A IF 240 70
Utilaje tehnologice pentru constructii A IF 240 150
Mecatronica si robotica Mecatronica AP IF 240 60
6 Facultatea de
Geodezie
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 250
7 Facultatea de Inginerie in Limbi Straine Inginerie civila Inginerie civila (in limba engleza) A IF 240 100
Inginerie civila (in limba franceza) A IF 240 40

8
Departamentul de Limbi Straine si Comunicare
Limbi moderne aplicate
Traducere si interpretare (engleza, franceza, germana, spaniola)
A

IF

180

45
   
3.
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati

1

Facultatea de
Arhitectura

Arhitectura
Arhitectura A IF 360 320
Conservare si restaurare de arhitectura (la Sibiu) AP IF 180 25


2

Facultatea de Arhitectura de Interior


Arhitectura
Arhitectura de interior A IF 300 70
Design de produs A IF 300 40
Mobilier si amenajari interioare A IF 180 40


3

Facultatea de
Urbanism


Urbanism
Amenajarea si planificarea peisajului A IF 240 40
Proiectare si planificare urbana A IF 240 60
Urbanism si administrarea teritoriului (la Sibiu) AP IF 180 30
   
4.
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati

1

Facultatea de
AgriculturaAgronomie
Agricultura A IF 240 150
Agricultura AP IFR 240 100
Protectia plantelor A IF 240 40
Stiintele solului A IF 240 40

Biologie
Biologie A IF 180 100
Biologie A IFR 180 75
Silvicultura Silvicultura A IF 240 502
Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala


Inginerie si management
Inginerie economica in agricultura A IF 240 160
Inginerie economica in agricultura A ID 240 225
Inginerie si management in alimentatia
publica si agroturism
A IF 240 400
Inginerie si management in alimentatia
publica si agroturism
A ID 240 250


3

Facultatea de
Horticultura


Horticultura
Horticultura A IF 240 150
Horticultura AP ID 240 75
Peisagistica A IF 240 654


Facultatea de
Zootehnie
Ingineria produselor
alimentare
Tehnologia prelucrarii produselor agricole A IF 240 100
Silvicultura Cinegetica AP IF 240 25

Zootehnie
Piscicultura si acvacultura A IF 240 50
Zootehnie A IF 240 60

5
Facultatea de Medicina Veterinara Ingineria produselor
alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare A IF 240 120
Medicina veterinara Medicina veterinara A IF 360 240


6

Facultatea de
Biotehnologii

Biotehnologii
Biotehnologii agricole A IF 240 50
Biotehnologii medical-veterinare A IF 240 40
Stiinte ingineresti aplicate Biotehnologii industriale A IF 240 607

Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in agricultura A IF 240 150
Ingineria si protectia mediului in agricultura A IFR 240 150
Inginerie civila Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala A IF 240 90
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 150
Inginerie si management Inginerie economica in constructii A IF 240 60
8
Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala - Filiala SlatinaInginerie si management
Inginerie economica in agricultura
A
IF
240
80
9
Facultatea de
Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala - Filiala Calarasi
Inginerie si management
Inginerie economica in agricultura
A
IF
240
120
   
5.
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7

1
Facultatea de Administratie si Afaceri

Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 200
Administrarea afacerilor AP ID 180 100
Marketing Marketing AP IF 180 150


Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 250
Administratie publica°) AP IFR 180 100
Administratie publica°) AP ID 180 *)


2

Facultatea de
Biologie

Biologie
Biochimie A IF 180 60
Biologie A IF 180 120
Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului A IF 180 60

3
Facultatea de
Chimie
Chimie
Biochimie tehnologica A IF 180 25
Chimie A IF 180 155
Chimie (in limba engleza)°) AP IF 180 *)
Chimie (in limba franceza) A IF 180 25
Radiochimie A IF 180 40
Stiinta mediului Chimia mediului A IF 180 75

4

Facultatea de
Drept

Drept
Drept A IF 240 600
Drept A ID 240 400

5
Facultatea de
Filosofie

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

180


6

Facultatea de
Fizica

Fizica
Biofizica A IF 180 30
Fizica A IF 180 70
Fizica (in limba engleza) A IF 180 50
Fizica (in limba franceza)°) A IF 180 *)
Fizica informatica A IF 180 50
Fizica medicala A IF 180 40
Stiinte ingineresti aplicate Fizica tehnologica A IF 240 110
7
Facultatea de
Geografie
Geografie
Cartografie A IF 180 80
Geografia turismului A IF 180 250
Geografia turismului A ID 180 100
Geografia turismului (la Calimanesti) A IF 180 30
Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
Geografia turismului (la Sighisoara) AP IF 180 50
Geografia turismului°) AP IFR 180 30
Geografie A IF 180 195
Geografie A ID 180 50
Geografie°) AP IFR 180 50
Hidrologie si meteorologie A IF 180 80
Planificare teritoriala A IF 180 80
Planificare teritoriala (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50


Stiinta mediului
Geografia mediului A IF 180 120
Geografia mediului°) AP IFR 180 50
Geografia mediului°) AP ID 180 50


8

Facultatea de Geologie si Geofizica
Geologie Geologie A IF 180 55

Inginerie geologica
Geofizica A IF 240 30
Inginerie geologica A IF 240 90
9
Facultatea de
IstorieIstorie
Istoria artei A IF 180 55
Istorie A IF 180 240
Istorie A ID 180 50
Istorie (la Sighisoara) AP IF 180 55
Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene

A

IF

180

75
10


Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii
Stiinte ale comunicarii
Comunicare si relatii publice A IF 180 120
Comunicare si relatii publice A ID 180 75
Jurnalism A IF 180 120
Jurnalism A ID 180 50
Publicitate A IF 180 50
11
Facultatea de
Litere


Limba si literatura
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna
A

IF

180

350
Literatura universala si comparata - O
limba si literatura moderna

A

IF

180

75

Studii culturale
Etnologie AP IF 180 100
Studii europene A IF 180 120

Stiinte administrative
Asistenta manageriala si secretariat A IF 180 50
Asistenta manageriala si secretariat (la Crevedia) A IF 180 40


Stiinte ale comunicarii
Comunicare si relatii publice A IF 180 150
Comunicare si relatii publice AP IFR 180 75
Stiinte ale informarii si documentarii A IF 180 60

12Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Limba si literatura
Limba si literatura neogreaca A - Limba si literatura moderna B/Limba si literatura romana B
A

IF

180

30
Limba si literatura rromani - Limba si literatura romana/O limba si literatura moderna
A

IF

180

21
Limba si literatura moderna - Limba si literatura coreeana (B)
AP

IF

180

25
Limba si literatura moderna - Limba si literatura catalana (B)
AP

IF

180

25
O limba si literatura moderna - Limba si literatura romana/Limba si literatura neogreaca
A

IF

180

30
O limba si literatura moderna (A) - O limba si literatura moderna (B)/Limba rromani
A

IF

180

750
Filologie clasica (Limba si literatura latina A - Limba si literatura greaca veche B)
A

IF

180

50

Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate A IF 180 180
Traducere si interpretare A IF 180 180

Studii culturale
Studii americane A IF 180 25
Studii iudaice AP IF 180 24

13
Facultatea de Matematica si Informatica

Calculatoare si tehnologia informatiei
Tehnologia informatiei°) AP IF 240 *)
Tehnologia informatiei°) AP ID 240 *)

Informatica
Informatica A IF 180 300
Informatica A ID 180 75

Matematica
Matematica A IF 180 150
Matematica (in limba franceza)°) A IF 180 *)
Matematica informatica A IF 180 75
Matematica informatica°) AP ID 180 *)
Matematici aplicate A IF 180 75
Matematici aplicate (in limba engleza)°) A IF 180 25
14Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Asistenta sociala
Asistenta sociala A IF 180 200
Asistenta sociala A ID 180 50


Sociologie
Antropologie AP IF 180 50
Resurse umane AP IF 180 120
Sociologie A IF 180 335


15
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Psihologie
Psihologie A IF 180 330
Psihologie°) AP ID 180 150
Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 120
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A ID 180 120
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Buzau)

A

IF

180

50
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Crevedia)

A

IF

180

50
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Focsani)

A

IF

180

50
Pedagogie A IF 180 70
Psihopedagogie speciala A IF 180 90
16Facultatea de
Stiinte Politice
Stiinte politice

Studii de securitate (cu module optionale in limbile romana, engleza, franceza)

AP

IF

180

60
Stiinte politice A IF 180 200
Stiinte politice (in limba engleza) A IF 180 110
Stiinte politice (in limba franceza) A IF 180 60

17
Facultatea de Teologie Baptista
Teologie
Teologie baptista asistenta sociala A IF 180 30
Teologie baptista didactica A IF 180 2518


Facultatea de Teologie OrtodoxaTeologie
Arta sacra A IF 180 60
Teologie ortodoxa asistenta sociala A IF 180 60
Teologie ortodoxa didactica A IF 180 50
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 230


19
Facultatea de Teologie Romano- Catolica

Teologie


Teologie romano-catolica asistenta sociala


A


IF


180


50
   
6.
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati

1

Facultatea de
Medicina

Sanatate
Medicina **) A IF 360 1500
Medicina (in limba engleza) AP IF 360 200

2
Facultatea de
Medicina
Dentara

Sanatate

Medicina dentara **)

A

IF

360

310

3
Facultatea de
Farmacie

Sanatate

Farmacie **)

A

IF

300

3004


Facultatea de Moase si Asistenta MedicalaSanatate
Asistenta de farmacie°) AP IF 180 25
Asistenta dentara°) AP IF 180 *)
Asistenta medicala generala A IF 240 100
Audiologie si protezare auditiva°) AP IF 180 *)
Balneofiziokinetoterapie si recuperare A IF 180 50
Laborator clinic°) AP IF 180 *)
Moase A IF 240 15
Radiologie si imagistica °) AP IF 180 *)
Tehnica dentara A IF 180 50
**) Se scolarizeaza si la cererea Ministerului Apararii Nationale.
   
7.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7

1
Facultatea de
Economie

Economie

Economie si comunicare economica in afaceri

A

IF

180

370


2
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

Economie


Economie agroalimentara si a mediului


A


IF


180


335


3
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine

Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor (in limba engleza) A IF 180 195
Administrarea afacerilor (in limba franceza) A IF 180 120
Administrarea afacerilor (in limba germana) A IF 180 120


4

Facultatea de
Comert


Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor in comert, turism,
servicii, merceologie si managementul calitatii
A IF 180 500
Administrarea afacerilor in comert, turism,
servicii, merceologie si managementul calitatii
A ID 180 75


5

Facultatea de
Management


Management
Management A IF 180 600
Management A ID 180 100
Management (la Piatra Neamt) A ID 180 50

6
Facultatea de
Marketing

Marketing
Marketing A IF 180 500
Marketing A ID 180 1257
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Cibernetica, statistica si informatica economica
Cibernetica economica A IF 180 300
Informatica economica A IF 180 350
Informatica economica A ID 180 125
Statistica si previziune economica A IF 180 150


8
Facultatea de
Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori


Finante
Finante si banci A IF 180 600
Finante si banci A ID 180 100
Finante si banci (la Buzau) A ID 180 50


9
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 600
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 125


10

Facultatea de Relatii Economice Internationale


Economie si afaceri internationale
Economie si afaceri internationale A IF 180 460
Economie si afaceri internationale A ID 180 125
Economie si afaceri internationale (in limba
engleza)
AP IF 180 100


11
Facultatea de Administratie si Management Public

Stiinte administrative


Administratie publica


A


IF


180


350
   
8.
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI
   


Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati

1
Facultatea de Interpretare Muzicala
Muzica
Interpretare muzicala - canto A IF 240 15
Interpretare muzicala - instrumente A IF 240 70
2


Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicala
Muzica
Compozitie muzicala**) A IF 240 19
Dirijat A IF 240 5
Muzica religioasa A IF 180 5
Muzicologie A IF 240 5
Pedagogie muzicala A IF 180 41
**) Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti va solicita reevaluarea specializarii pana la 31 martie 2013.
   
9.
UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati


1

Facultatea de
Arte Plastice


Arte vizuale
Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii)
A

IF

180

45
Arte plastice (pictura, sculptura, grafica) A IF 180 140

2
Facultatea de Arte Decorative si Design

Arte vizuale
Arta murala A IF 180 30
Arte textile - design textil A IF 180 15
Ceramica - sticla - metal A IF 180 40
Design A IF 180 60
Moda - design vestimentar A IF 180 50
Scenografie si eveniment artistic A IF 180 20

3
Facultatea de Istoria si Teoria Artei
Arte vizuale
Conservare si restaurare A IF 180 10
Istoria si teoria artei A IF 180 25
   
10.
UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA "I. L. CARAGIALE" DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati1Facultatea de
TeatruTeatru si artele spectacolului
Artele spectacolului (actorie, regie, papusi -
marionete, coregrafie)

A

IF

180

81
Scenografie A IF 180 12
Teatrologie (management cultural, jurnalism cultural)
A

IF

180

11


2

Facultatea de
Film


Cinematografie si media
Cinematografie, fotografie, media (Regie de film si TV, imagine de film si TV, multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuala: scenaristica, publicitate media, filmologie)

A


IF


180


66
   
11.
UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI
   


Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati


1


Facultatea de Educatie Fizica si SportEducatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IF 180 200
Educatie fizica si sportiva (in limba franceza) A IF 180 25
Sport si performanta motrica A IF 180 112
Sport si performanta motrica AP IFR 180 50
2 Facultatea de Kinetoterapie Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 150
   
12.
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati


1

Facultatea de Administratie Publica


Stiinte administrative
Administratie europeana A IF 180 100
Administratie publica A IF 180 100
Administratie publica A ID 180 100
2
Facultatea de
Stiinte Politice
Psihologie Psihologie AP IF 180 50
Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene

A

IF

180

50
Sociologie Sociologie A IF 180 50

Stiinte politice
Stiinte politice A IF 180 200
Stiinte politice A ID 180 100

3
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
Stiinte ale comunicarii
Comunicare si relatii publice A IF 180 350
Publicitate AP IF 180 80
4 Facultatea de Management Management Management AP IF 180 100
   
13.
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
   


Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7


1

Facultatea de Istorie si Filologie


Istorie
Arheologie A IF 180 21
Istorie A IF 180 70
Muzeologie A IF 180 13Limba si literatura
Limba si literatura franceza - Limba si literatura engleza
A

IF

180

25
Limba si literatura romana - Limba si literatura engleza
A

IF

180

30
Limba si literatura romana - Limba si literatura franceza
A

IF

180

40

2
Facultatea de
StiinteAdministrarea afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 90
Administrarea afacerilor A ID 180 75
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 90
Economia comertului, turismului si serviciilor A ID 180 50

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 115
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 50
Finante Finante si banci A IF 180 100
Informatica Informatica A IF 180 100
Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 85
Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata

AP

IF

240

50
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 45
Marketing Marketing A IF 180 503


Facultatea de Drept si Stiinte Sociale

Asistenta sociala
Asistenta sociala A IF 180 60
Asistenta sociala A ID 180 50
Drept Drept A IF 240 120
Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva AP IF 180 50
Psihologie Terapie ocupationala AP IF 180 50
Sociologie Sociologie A IF 180 50

Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 50
Asistenta manageriala si secretariat A IF 180 50
Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 60

4
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Teologie
Teologie ortodoxa asistenta sociala A IF 180 50
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 50
   
14.
UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7


1


Facultatea de
Inginerie
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere AP IF 240 50
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 50Inginerie industriala
Ingineria sudarii °) A IF 240 25
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 97
Tehnologia si designul produselor textile A IF 240 40
Tehnologia tricotajelor si confectiilor A IF 240 50
Inginerie mecanica Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 35
Inginerie si management Inginerie economica industriala A IF 240 60


2Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentara AP IF 240 25
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice A IF 240 61

Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare A IF 240 50
Ingineria produselor alimentare A IF 240 50
Protectia consumatorului si a mediului AP IF 240 60
Inginerie chimica Tehnologie chimica textila °) A IF 240 50

Inginerie si management
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
A

IF

240

60

3Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale
Istorie Istorie °) AP IF 180 40


Limba si literatura
Limba si literatura romana - Limba si literatura engleza
A

IF

180

100
Limba si literatura romana - Limba si literatura germana
AP

IF

180

30

Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 50
Politie locala AP IF 180 100
Stiinte ale comunicarii Jurnalism A IF 180 24
Teologie Teologie penticostala didactica AP IF 180 90

4
Facultatea de Stiinte Economice


Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor AP IF 180 60
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 150
Economia comertului, turismului si serviciilor A ID 180 100
Cibernetica, statistica si informatica economica
Informatica economica

AP

IF

180

60

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 180
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 100

Finante
Finante si banci A IF 180 250
Finante si banci A ID 180 100
Management Management A IF 180 100
Marketing Marketing AP IF 180 75

5
Facultatea de
Teologie

Teologie

Teologie ortodoxa pastorala

A

IF

240

20


6

Facultatea de
Stiinte Exacte

Informatica
Informatica A IF 180 75
Informatica A ID 180 50
Matematica Matematica informatica A IF 180 757
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 100
Psihologie Psihologie AP IF 180 50

Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 127
Psihopedagogie speciala A IF 180 60

8
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Educatie fizica si sport

Educatie fizica si sportiva

A

IF

180

60


9

Facultatea de
Design


Arte vizuale
Design AP IF 180 15
Design ambiental AP IF 180 25
Moda - design vestimentar AP IF 180 25
   
15.
UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACAU
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Inginerie Calculatoare si tehnologia informatiei
Tehnologia informatiei

A

IF

240

50
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 75
Ingineria produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

60
Inginerie chimica Controlul si securitatea produselor alimentare AP IF 240 50
Inginerie biochimica A IF 240 40
Inginerie energetica Energetica industriala A IF 240 50


Inginerie industriala
Design industrial A IF 240 30
Ingineria si managementul calitatii A IF 240 75
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 80
Inginerie mecanica Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 70
Mecatronica si robotica Mecatronica A IF 240 60

2

Facultatea de
Litere

Limba si literatura
Limba si literatura engleza - Limba si literatura franceza
A

IF

180

30
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza)
A

IF

180

50
O limba si literatura moderna
(engleza, franceza) - Limba si literatura romana

A

IF

180

50
Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare (engleza, franceza) AP IF 180 40
Stiinte ale comunicarii Comunicare si relatii publice A IF 180 75

3Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii


Educatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IF 180 95
Educatie fizica si sportiva AP IFR 180 60
Sport si performanta motrica AP IF 180 30

Kinetoterapie
Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 77
Kinetoterapie si motricitate speciala AP IFR 180 60
Psihologie Terapie ocupationala AP IF 180 150

4

Facultatea de
Stiinte
Biologie Biologie A IF 180 50

Informatica
Informatica A IF 180 80
Informatica AP IFR 180 60
Matematica Matematica A IF 180 40
Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului AP IF 180 40

Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
A

IF

180

60
5Facultatea de Stiinte Economice
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 75

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 200
Contabilitate si informatica de gestiune AP IFR 180 60

Marketing
Marketing A IF 180 150
Marketing A ID 180 60
   
16.
UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7


1

Facultatea de Inginerie Mecanica


Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 140
Autovehicule rutiere A IFR 240 125
Autovehicule rutiere (in limba engleza) A IF 240 30
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului A IF 240 100


Inginerie mecanica
Inginerie mecanica A IF 240 60
Inginerie mecanica (in limba engleza) AP IF 240 30
Sisteme si echipamente termice AP IF 240 30

2Facultatea de Inginerie Tehnologica si Management Industrial
Fizica Fizica °) A IF 180 25
Inginerie aerospatiala Constructii aerospatiale A IF 240 60Inginerie industriala
Ingineria si managementul calitatii AP IF 240 50
Masini unelte si sisteme de productie A IF 240 35
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 100
Tehnologia constructiilor de masini
(in limba franceza) °)

AP

IF

240

30


Inginerie si management
Ingineria si managementul afacerilor AP IF 240 60
Inginerie economica industriala A IF 240 90
Inginerie economica industriala A ID 240 90
Stiinte ingineresti aplicate Inginerie fizica A IF 240 25
3


Facultatea de Stiinta
si Ingineria
Materialelor
Chimie Chimie °) A IF 180 100Ingineria materialelor
Ingineria elaborarii materialelor metalice °) AP IF 240 30
Ingineria procesarii materialelor °) A IF 240 30
Informatica aplicata in ingineria materialelor AP IF 240 25
Stiinta materialelor A IF 240 25

Inginerie chimica
Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice °)
AP

IF

240

50

Inginerie industriala
Ingineria securitatii in industrie AP IF 240 30
Ingineria sudarii A IF 240 60
Inginerie mecanica Echipamente pentru procese industriale °) A IF 240 50


Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 60
Inginerie economica in industria chimica si de materiale °)
AP

IF

240

50

Stiinte ingineresti aplicate
Matematica si informatica aplicata in inginerie
AP

IF

240

25


4
Facultatea de Inginerie Electrica
si Stiinta
Calculatoarelor

Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare AP IF 240 45
Tehnologia informatiei AP IF 240 50
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 100Inginerie electrica
Electrotehnica A IF 240 50
Inginerie electrica si calculatoare (in limba engleza)
A

IF

240

60
Instrumentatie si achizitii de date °) AP IF 240 50

Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata A IF 240 25
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii A IF 240 50
Mecatronica si robotica Robotica A IF 240 30

Stiinte ingineresti aplicate
Informatica aplicata in inginerie electrica AP IF 240 30
Informatica industriala AP IF 240 60
5


Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 50Silvicultura
Cinegetica A IF 240 100
Cinegetica A ID 240 125
Exploatari forestiere A IF 240 110
Silvicultura A IF 240 110

6
Facultatea de Ingineria Lemnului
Inginerie forestiera
Ingineria prelucrarii lemnului A IF 240 50
Ingineria prelucrarii lemnului AP IFR 240 70
Ingineria prelucrarii lemnului
(in limba engleza)

A

IF

240

30
Ingineria si designul produselor finite din lemn
A

IF

240

50
Inginerie si management Inginerie si management forestier AP IF 240 50


7


Facultatea de
Constructii
Ingineria instalatiilor Instalatii pentru constructii A IF 240 50

Inginerie civila
Cai ferate, drumuri si poduri A IF 240 30
Constructii civile, industriale si agricole A IF 240 100


8

Facultatea de Alimentatie si Turism

Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare AP IF 240 30
Ingineria produselor alimentare AP IF 240 50


Inginerie mecanica
Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara
A

IF

240

50


Inginerie si management
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
AP

IF

240

50
Inginerie si management in industria turismului
AP

IF

240

409


Facultatea de Matematica si Informatica
Informatica
Informatica A IF 180 100
Informatica A ID 180 100
Informatica (in limba germana) AP IF 180 35
Informatica aplicata AP IF 180 35
Informatica aplicata (in limba germana) °) AP IF 180 35


Matematica
Matematica A IF 180 50
Matematica informatica A IF 180 50
Matematici aplicate AP IF 180 35
10


Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor


Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor (in limba engleza) AP IF 180 50
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 75
Economia comertului, turismului si serviciilor AP ID 180 70
Cibernetica, statistica si informatica economica
Informatica economica

A

IF

180

30
Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 75
Economie si afaceri internationale
Afaceri internationale

A

IF

180

75

Finante
Finante si banci A IF 180 75
Finante si banci A ID 180 50

Management
Management A IF 180 75
Management A ID 180 75

Marketing
Marketing A IF 180 75
Marketing AP ID 180 70


11
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Psihologie
Psihologie A IF 180 100
Psihologie AP ID 180 60
Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
A

IF

180

120
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
A

ID

180

60
Pedagogie A IF 180 50
Psihopedagogie speciala AP IF 180 60
12


Facultatea de Educatie Fizica si Sporturi MontaneEducatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IF 180 80
Educatie fizica si sportiva A IFR 180 25
Sport si performanta motrica A IF 180 45
Sport si performanta motrica AP IFR 180 50
Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala AP IF 180 60


13


Facultatea de
Muzica


Muzica
Interpretare muzicala - canto A IF 240 10
Interpretare muzicala - Instrumente A IF 240 25
Pedagogie muzicala A IF 180 20


14


Facultatea de
Medicina


Sanatate
Asistenta medicala generala A IF 240 150
Balneofiziokinetoterapie si recuperare AP IF 180 45
Medicina A IF 360 100


15

Facultatea de
Litere

Limba si literatura
Limba si literatura engleza -
O limba si literatura moderna (franceza, germana)/Limba si literatura romana

A

IF

180

150
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana)
A

IF

180

200
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna
(engleza, franceza, germana, maghiara)

A

ID

180

100

Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (franceza-engleza) A IF 180 50
Limbi moderne aplicate (germana-engleza) A IF 180 25
Studii culturale Studii americane AP IF 180 30

Stiinte ale comunicarii
Stiinte ale informarii si documentarii °) AP IF 180 100
Stiinte ale informarii si documentarii °) AP ID 180 50

16

Facultatea de
Drept

Drept
Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 100


17

Facultatea de Sociologie si Comunicare
Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 100
Sociologie Sociologie A IF 180 100
Stiinte ale comunicarii Comunicare si relatii publice AP IF 180 60
18Facultatea de Design de Produs si Mediu

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 60
Ingineria valorificarii deseurilor AP IF 240 30


Inginerie industriala
Design industrial A IF 240 60
Design industrial (in limba engleza) A IF 240 30
Ingineria sistemelor de energii regenerabile AP IF 240 30


Inginerie mecanica
Ingineria designului de produs (in limba engleza)
AP

IF

240

25
Mecanica fina si nanotehnologii °) A IF 240 60
Mecatronica si robotica Mecatronica A IF 240 65

Stiinte ingineresti aplicate
Inginerie medicala AP IF 240 30
Optometrie A IF 240 50
   
17.
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7

1
Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Arhitectura

Arhitectura

A

IF

360

125


2

Facultatea de Automatica si Calculatoare


Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare A IF 240 150
Calculatoare (in limba engleza) A IF 240 120
Tehnologia informatiei A IF 240 160Ingineria sistemelor
Automatica si informatica aplicata A IF 240 180
Automatica si informatica aplicata
(in limba engleza)

A

IF

240

60
Automatica si informatica aplicata
(la Satu Mare)

A

IF

240

45


3


Facultatea de
Constructii
Inginerie civila
Amenajari si constructii hidrotehnice AP IF 240 60
Cai ferate, drumuri si poduri A IF 240 130
Constructii civile, industriale si agricole A IF 240 200
Constructii civile, industriale si agricole
(in limba engleza)

A

IF

240

50
Inginerie urbana si dezvoltare regionala AP IF 240 60
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru AP IF 240 80
Inginerie si management Inginerie economica in constructii A IF 240 110


4

Facultatea de Constructii de Masini


Inginerie industriala
Design industrial A IF 240 30
Masini-unelte si sisteme de productie A IF 240 30
Masini-unelte si sisteme de productie
(la Bistrita)

A

IF

240

60
Masini-unelte si sisteme de productie
(la Satu Mare)

AP

IF

240

30
Masini-unelte si sisteme de productie
(la Zalau)

AP

IF

240

30
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 90
Tehnologia constructiilor de masini
(in limba germana)

A

IF

240

40
Tehnologia constructiilor de masini
(la Alba-Iulia)

AP

IF

240

30
Tehnologia constructiilor de masini
(la Bistrita)

AP

IF

240

30
Tehnologia constructiilor de masini
(la Satu Mare)

AP

IF

240

30
Tehnologia constructiilor de masini (la Zalau) AP IF 240 30
Inginerie mecanica Inginerie mecanica AP IF 240 25


Inginerie si management
Inginerie economica industriala A IF 240 75
Inginerie economica industriala (la Bistrita) AP IF 240 30
Inginerie economica industriala
(in limba engleza)

A

IF

240

100
Inginerie economica industriala
(la Alba-Iulia)

AP

IF

240

30
Inginerie economica industriala
(la Satu Mare)

AP

IF

240

30
Inginerie economica industriala (la Zalau) AP IF 240 30


Mecatronica si robotica
Robotica A IF 240 30
Robotica (in limba engleza) A IF 240 60
Robotica (la Bistrita) AP IF 240 30

5Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia InformatieiInginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata A IF 240 125
Electronica aplicata (in limba engleza) A IF 240 60
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii A IF 240 100
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
(in limba engleza)

A

IF

240

50

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
AP

IF

240

606


Facultatea de Inginerie ElectricaInginerie electrica
Electromecanica A IF 240 50
Electronica de putere si actionari electrice A IF 240 30
Electrotehnica A IF 240 50
Instrumentatie si achizitii de date A IF 240 60
Inginerie energetica Managementul energiei A IF 240 50

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
AP

IF

240

75

Stiinte ingineresti aplicate
Inginerie medicala A IF 240 45
Inginerie medicala (la Bistrita) AP IF 240 50

7
Facultatea de
Instalatii

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

A

IF

240

200
8
Facultatea de
Mecanica
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 180
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului AP IF 240 35


Inginerie mecanica
Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara (Alba Iulia)
AP

IF

240

25
Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara
A

IF

240

30
Mecanica fina si nanotehnologii A IF 240 40
Sisteme si echipamente termice A IF 240 70
Sisteme si echipamente termice
(la Alba Iulia)

AP

IF

240

25
Mecatronica si robotica Mecatronica A IF 240 759

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului


Ingineria materialelor
Ingineria procesarii materialelor A IF 240 67
Ingineria procesarii materialelor (la Zalau) AP IF 240 30
Stiinta materialelor A IF 240 65
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 60


10


Facultatea de
Inginerie**)
Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare

A

IF

240

50
Inginerie electrica Electromecanica A IF 240 40
Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata

A

IF

240

45
Inginerie energetica Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 30
Inginerie industriala Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 27
Inginerie mecanica Echipamente pentru procese industriale A IF 240 35
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 60


11

Facultatea de Resurse Minerale si Mediu**)
Ingineria materialelor Ingineria procesarii materialelor A IF 240 25

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 53
Ingineria valorificarii deseurilor AP IF 240 60
Inginerie civila Constructii civile, industriale si agricole AP IF 240 50
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru AP IF 240 50

Mine, petrol si gaze
Inginerie miniera A IF 240 30
Prepararea substantelor minerale utile A IF 240 30
Stiinta mediului Stiinta mediului AP IF 180 40


12

Facultatea de
Litere**)
Arte vizuale Arte plastice (pictura) A IF 180 26
Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 80
Filosofie Filosofie A IF 180 20

Limba si literatura
Limba si literatura romana A IF 180 50
Limba si literatura romana - O limba
si literatura moderna (engleza, franceza)

A

IF

180

90
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 50
Studii culturale Etnologie A IF 180 15

Stiinte ale comunicarii
Comunicare si relatii publice AP IF 180 50
Jurnalism A IF 180 30

Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
AP

IF

180

40
Teologie
Teologie greco-catolica didactica A IF 180 25
Teologie greco-catolica pastorala °) AP IF 240 25
Teologie ortodoxa asistenta sociala
(la Satu Mare)

AP

IF

180

40
Teologie ortodoxa didactica A IF 180 25
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 50


13


Facultatea de
Stiinte**)
Administrarea afacerilor Economia firmei A IF 180 100
Biologie Biologie A IF 180 20
Chimie Chimie A IF 180 20
Cibernetica, statistica si informatica economica
Informatica economica

AP

IF

180

50

Fizica
Fizica A IF 180 40
Fizica °) AP ID 180 *)
Informatica Informatica A IF 180 75

Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare A IF 240 25
Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Management
Management A IF 180 100
Management AP IFR 180 100Matematica
Matematica A IF 180 14
Matematica °) AP ID 180 *)
Matematica informatica A IF 180 16
Matematici aplicate °) A IF 180 *)
**) Functioneaza in cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
   
18.
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7

1

Facultatea de
Agricultura


Agronomie
Agricultura A IF 240 95
Agricultura A ID 240 50
Agricultura (in limba franceza) A IF 240 30
Agricultura (Viterbo - Italia) AP ID 240 25
Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultura si industria alimentara
AP

IF

240

45
Montanologie A IF 240 50

Biologie
Biologie A IF 180 25
Biologie A IFR 180 30

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in agricultura A IF 240 60
Ingineria si protectia mediului in agricultura AP ID 240 50
2 Facultatea de Horticultura


Horticultura
Horticultura A IF 240 110
Horticultura A ID 240 50
Horticultura (Viterbo - Italia) AP ID 240 25
Peisagistica A IF 240 100
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 80
Inginerie si management Inginerie economica in agricultura A IF 240 75
Inginerie economica in agricultura A IFR 240 30
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
A

IF

240

90
Inginerie si management in industria turismului AP IF 240 75
Silvicultura Silvicultura A IF 240 100


3

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii


Biotehnologii
Biotehnologii agricole A IF 240 50
Biotehnologii medical-veterinare AP IF 240 35
Biotehnologii pentru industria alimentara A IF 240 50Zootehnie
Piscicultura si acvacultura A IF 240 60
Zootehnie A IF 240 150
Zootehnie A ID 240 50
Zootehnie (Viterbo - Italia) AP ID 240 25
4 Facultatea de Medicina Veterinara Inginerie chimica Controlul si securitatea produselor alimentare A IF 240 90


Medicina veterinara
Medicina veterinara A IF 360 235
Medicina veterinara (in limba engleza) AP IF 360 30
Medicina veterinara (in limba franceza) AP IF 360 305

Facultatea de Stiinta si Tehnologia AlimentelorIngineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare A IF 240 60
Ingineria produselor alimentare AP IF 240 50
Tehnologia prelucrarii produselor agricole A IF 240 100
Tehnologia prelucrarii produselor agricole A ID 240 50
   
19.
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Matematica si Informatica Calculatoare si tehnologia informatiei Ingineria informatiei AP IF 240 30
Informatica
Informatica A IF 180 200
Informatica (in limba engleza) A IF 180 150
Informatica (in limba maghiara) A IF 180 100
Informatica (in limba maghiara, la Odorheiu
Secuiesc)

AP

IF

180

40Matematica
Matematica A IF 180 75
Matematica (in limba maghiara) A IF 180 25
Matematica informatica A IF 180 150
Matematica informatica (in limba maghiara) AP IF 180 502


Facultatea de
FizicaFizica
Fizica A IF 180 36
Fizica (in limba maghiara) A IF 180 25
Fizica informatica A IF 180 25
Fizica informatica (in limba maghiara) A IF 180 25
Fizica medicala A IF 180 25
Stiinta mediului Fizica mediului A IF 180 50


Stiinte ingineresti aplicate
Fizica tehnologica A IF 240 20
Fizica tehnologica (in limba maghiara) A IF 240 15
Inginerie medicala AP IF 240 253


Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
Chimie
Chimie A IF 180 30
Chimie (in limba engleza) AP IF 180 30
Chimie (in limba franceza) AP IF 180 40
Chimie (in limba germana) AP IF 180 30
Chimie (in limba maghiara) AP IF 180 45

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industria chimica si petrochimica
AP

IF

240

40Inginerie chimica
Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie
A

IF

240

20
Chimia si ingineria substantelor organice,
petrochimie si carbochimie
(in limba germana)

A

IF

240

10
Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie
(in limba maghiara)

A

IF

240

15
Chimie alimentara si tehnologii biochimice AP IF 240 40
Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului
A

IF

240

15
Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice
A

IF

240

30
Inginerie biochimica A IF 240 30
Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale
A

IF

240

20
Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale (in limba engleza)
A

IF

240

10

Inginerie si management
Inginerie economica in industria chimica si de materiale
AP

IF

240

40
Stiinta mediului Chimia mediului AP IF 180 50
4Facultatea de Biologie si Geologie


Biologie
Biochimie AP IF 180 50
Biologie A IF 180 65
Biologie (in limba maghiara) A IF 180 25
Geologie Geologie A IF 180 70
Inginerie geologica Inginerie geologica A IF 240 40Stiinta mediului
Ecologie si protectia mediului A IF 180 60
Ecologie si protectia mediului
(in limba germana)

A

IF

180

15
Ecologie si protectia mediului
(in limba maghiara)

A

IF

180

25
Stiinte ingineresti aplicate Biotehnologii industriale AP IF 240 305


Facultatea de
Geografie


Geografie
Cartografie A IF 180 70
Geografia turismului A IF 180 500
Geografia turismului AP ID 180 75
Geografia turismului (in limba maghiara) A IF 180 100
Geografia turismului (in limba maghiara, la Gheorgheni)
A

IF

180

100
Geografia turismului (la Bistrita) A IF 180 85
Geografia turismului (la Gheorgheni) A IF 180 84
Geografia turismului (la Sighetu Marmatiei) A IF 180 100
Geografia turismului (la Zalau) A IF 180 50
Geografie A IF 180 130
Geografie (in limba germana) A IF 180 20
Geografie (in limba maghiara) A IF 180 40
Hidrologie si meteorologie AP IF 180 50
Planificare teritoriala A IF 180 50
Planificare teritoriala (in limba maghiara) A IF 180 25
Stiinta mediului Geografia mediului (la Sighetu Marmatiei) AP IF 180 506

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului
Ingineria mediului
Ingineria mediului AP IF 240 45
Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice A IF 240 50
Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice
(in limba maghiara, la Sfantu Gheorghe)

AP

IF

240

25
Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice
(la Sfantu Gheorghe)

AP

IF

240

25


Stiinta mediului
Geografia mediului A IF 180 40
Stiinta mediului A IF 180 140
Stiinta mediului (in limba maghiara) A IF 180 140

7

Facultatea de
Drept

Drept
Drept A IF 240 550
Drept A ID 240 1508


Facultatea de
LitereLimba si literatura
Filologie clasica A IF 180 20
Limba si literatura chineza - Limba si literatura romana/maghiara/moderna/latina/ greaca veche/ebraica/Literatura universala si comparata

AP


IF


180


25
Limba si literatura coreeana - Limba si literatura romana/maghiara/moderna/latina/ greaca veche/ebraica/Literatura universala si comparata

AP


IF


180


25
Limba si literatura finlandeza -
Limba si literatura romana/Limba si literatura maghiara/Limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, norvegiana, japoneza, chineza, coreeana, ebraica)/
Limba latina/Limba greaca veche/ Literatura universala si comparata
AP
IF
180
25
Limba si literatura maghiara AP IF 180 40
Limba si literatura maghiara/moderna (engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola) - Limba si literatura romana/Limba si literatura maghiara/moderna (engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola)/Latina/Greaca veche/Ebraica/ Literatura universala si comparataA
IF
180
462
Limba si literatura romana - Limba si literatura maghiara/moderna (engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola)/Latina/Greaca veche/Ebraica/ Literatura universala si comparata


AIF180150
Limba si literatura romana/Limba si literatura maghiara/Literatura universala si comparata/Limbi si literaturi moderne (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, ucraineana, norvegiana, finlandeza, japoneza)/Limbi si literaturi clasice (latina) - Limba si literatura chinezaAP
IF
180
25
Limba si literatura romana/Limba si literatura maghiara/Literatura universala si comparata/Limbi si literaturi moderne (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, ucraineana, norvegiana, finlandeza, japoneza)/Limbi si literaturi clasice (latina) - Limba si literatura coreeanaAP
IF
180
25
Limba si literatura ucraineana - Limba si literatura romana/maghiara/moderna (in limbile engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola, ebraica, norvegiana, finlandeza, japoneza)/Latina/Greaca veche/Literatura universala si comparata


AIF18050

Limba si literatura japoneza - Limba si literatura romana/maghiara/moderna/Latina/ Greaca veche/Ebraica/Literatura universala si comparata


AP


IF


180


25
Limba si literatura norvegiana - Limba si literatura romana/maghiara/moderna/Latina/ Greaca veche/Ebraica/Literatura universala si comparata

AP


IF


180


35

Limba si literatura romana/maghiara/moderna (in limbile engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola) - O limba si literatura moderna (ucraineana, ebraica, norvegiana, finlandeza, japoneza)/Latina/Greaca veche/Ebraica/Literatura universala si comparata
A
IF
180
50
Literatura universala si comparata - Limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, ucraineana, norvegiana, finlandeza, japoneza, chineza, coreeana, ebraica)

A


IF


180


50
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 180
Studii culturale Etnologie (in limba maghiara) A IF 180 159


Facultatea de Istorie si Filosofie
Filosofie
Filosofie A IF 180 105
Filosofie A ID 180 25
Filosofie (in limba germana) A IF 180 25
Filosofie (in limba maghiara) A IF 180 25
Filosofie (in limba maghiara) A ID 180 25

Istorie
Arheologie A IF 180 35
Arheologie (in limba maghiara) A IF 180 20
Arhivistica A IF 180 20
Arhivistica (in limba maghiara) A IF 180 10
Istoria artei A IF 180 30
Istoria artei (in limba maghiara) A IF 180 20
Istorie A IF 180 264
Istorie A ID 180 30
Istorie (in limba germana) A IF 180 10
Istorie (in limba maghiara) A IF 180 25
Istorie (in limba maghiara) A ID 180 30


Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene A IF 180 35
Relatii internationale si studii europene (in limba franceza)
A

IF

180

50
Relatii internationale si studii europene
(in limba maghiara)

A

IF

180

15


Studii culturale
Etnologie A IF 180 15
Turism cultural AP IF 180 100
Turism cultural (in limba maghiara) AP IF 180 40


Stiinte ale comunicarii
Stiinte ale informarii si documentarii A IF 180 15
Stiinte ale informarii si documentarii
(in limba maghiara)

A

IF

180

10
Stiinte politice Studii de securitate AP IF 180 150
10Facultatea de Sociologie si Asistenta SocialaAsistenta sociala
Asistenta sociala A IF 180 120
Asistenta sociala A ID 180 120
Asistenta sociala (in limba maghiara) A IF 180 30
Asistenta sociala (in limba maghiara) A ID 180 30

Sociologie
Antropologie A IF 180 30
Antropologie (in limba maghiara) A IF 180 20
Resurse umane AP IF 180 120
Resurse umane (in limba maghiara) AP IF 180 20
Sociologie A IF 180 125
Sociologie (in limba maghiara) A IF 180 2511

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale EducatieiPsihologie
Psihologie A IF 180 240
Psihologie A ID 180 175
Psihologie (in limba maghiara) A IF 180 80
Psihologie (in limba maghiara) A ID 180 100


Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A ID 180 60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara)

A

IF

180

60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara)

AP

ID

180

75
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara, la Odorheiu Secuiesc)

A

IF

180

60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara, la Targu Mures)

AP

IF

180

35
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara, la Targu Secuiesc)

A

IF

180

25
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Nasaud)

A

IF

180

60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Nasaud)

AP

ID

180

30
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Sibiu)

A

IF

180

150
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Sibiu)

AP

ID

180

30
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Sighetu Marmatiei)

A

IF

180

60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Sighetu Marmatiei)

AP

ID

180

30
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Targu Mures)

A

IF

180

80
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Targu Mures)

AP

ID

180

30
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Vatra Dornei)

AP

IF

180

50
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba germana, la Sibiu)

A

IF

180

50
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara, la Odorheiu Secuiesc)
AP ID 180 30
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara, la Satu Mare)

A

IF

180

30
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara, la Satu Mare)

AP

ID

180

30
Pedagogie A IF 180 30
Pedagogie (in limba maghiara) A IF 180 20
Psihopedagogie speciala A IF 180 50
Psihopedagogie speciala A ID 180 50
Psihopedagogie speciala
(in limba maghiara)

A

IF

180

65

12Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 220
Economia comertului, turismului si serviciilor A ID 180 120
Economia comertului, turismului si serviciilor
(in limba maghiara)

A

IF

180

30
Economia comertului, turismului si serviciilor
(in limba maghiara)

A

ID

180

30
Economia comertului, turismului si serviciilor
(in limba maghiara, la Sfantu Gheorghe)

AP

IF

180

60
Economia comertului, turismului si serviciilor
(in limba maghiara, la Sfantu Gheorghe)

AP

ID

180

30
Economia comertului, turismului si serviciilor
(la Sfantu Gheorghe)

AP

IF

180

100
Economia comertului, turismului si serviciilor
(la Sfantu Gheorghe)

AP

ID

180

30
Economia firmei (in limba germana) A IF 180 50
Economia firmei (in limba maghiara, la Sfantu Gheorghe)
A

IF

180

80
Economia firmei (in limba maghiara, la Sfantu Gheorghe)
AP

ID

180

50
Economia firmei (la Sfantu Gheorghe) A IF 180 20
Economia firmei (la Sfantu Gheorghe) AP ID 180 50


Cibernetica, statistica si informatica economica
Informatica economica A IF 180 150
Informatica economica A ID 180 100
Statistica si previziune economica A IF 180 60Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 400
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 175
Contabilitate si informatica de gestiune
(in limba engleza)

AP

IF

180

25
Contabilitate si informatica de gestiune
(in limba franceza)

AP

IF

180

30
Contabilitate si informatica de gestiune
(la Sighetu Marmatiei)

A

IF

180

50
Contabilitate si informatica de gestiune
(la Sighetu Marmatiei)

AP

ID

180

30

Economie
Economie agroalimentara si a mediului A IF 180 75
Economie generala A IF 180 50
Economie si afaceri internationale
Economie si afaceri internationale A IF 180 150
Economie si afaceri internationale A ID 180 50
Economie si afaceri internationale
(in limba germana)

A

IF

180

50
Economie si afaceri internationale
(in limba germana)

A

ID

180

25
Finante
Finante si banci A IF 180 240
Finante si banci A ID 180 100
Finante si banci (in limba engleza) A IF 180 35
Finante si banci (in limba maghiara) A IF 180 70
Finante si banci (in limba maghiara) A ID 180 50
Management
Management A IF 180 180
Management A ID 180 100
Management (in limba engleza) A IF 180 50
Management (in limba maghiara) A IF 180 50
Management (in limba maghiara) A ID 180 50Marketing
Marketing A IF 180 250
Marketing A ID 180 75
Marketing (in limba maghiara) A IF 180 50
Marketing (in limba maghiara) A ID 180 25
13
Facultatea de
Studii Europene

Management
Management A IF 180 250
Management (la Bistrita) AP IF 180 50Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene A IF 180 410
Relatii internationale si studii europene A ID 180 100
Relatii internationale si studii europene (in limba engleza)
AP

IF

180

100
Relatii internationale si studii europene (in limba germana)
A

IF

180

100

Studii culturale
Studii americane (in limba engleza) A IF 180 60
Studii iudaice A IF 180 40
Stiinte administrative Administratie europeana AP IF 180 50

14
Facultatea de
Business

Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 300
Administrarea afacerilor A ID 180 150
Administrarea afacerilor (in limba engleza) A IF 180 50
Administrarea afacerilor in servicii de ospitalitate
AP

IF

180

150
Administrarea afacerilor in servicii de ospitalitate
AP

ID

180

75

15Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii

Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 300
Administratie publica A ID 180 150
Administratie publica (in limba germana, la
Satu Mare)

A

IF

180

25
Administratie publica (in limba maghiara, la
Satu Mare)

A

IF

180

50
Administratie publica (in limba maghiara, la
Sfantu Gheorghe)

A

IF

180

70
Administratie publica (in limba maghiara, la
Sfantu Gheorghe)

A

ID

180

40
Administratie publica (la Bistrita) A IF 180 100
Administratie publica (la Bistrita) AP ID 180 60
Administratie publica (la Satu Mare) A IF 180 50
Administratie publica (la Satu Mare) AP ID 180 30
Administratie publica (la Sfantu Gheorghe) A IF 180 30
Administratie publica (la Sfantu Gheorghe) AP ID 180 20
Servicii si politici de sanatate (Public Health) AP IF 180 50
Stiinte ale comunicarii
Comunicare si relatii publice A IF 180 145
Comunicare si relatii publice A ID 180 75
Comunicare si relatii publice (in limba germana)
A

IF

180

25
Comunicare si relatii publice (in limba maghiara)
A

IF

180

50
Jurnalism A IF 180 200
Jurnalism A ID 180 50
Jurnalism (in limba engleza) A IF 180 50
Jurnalism (in limba germana) A IF 180 15
Jurnalism (in limba maghiara) A IF 180 35
Publicitate AP IF 180 100Stiinte politice
Stiinte politice A IF 180 100
Stiinte politice A ID 180 50
Stiinte politice (in limba maghiara) A IF 180 25
Stiinte politice (in limba engleza) A IF 180 25
16Facultatea de Educatie Fizica si Sport


Educatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IFR 180 75
Educatie fizica si sportiva A IF 180 228
Educatie fizica si sportiva (in limba maghiara)
A

IF

180

60
Educatie fizica si sportiva (la Bistrita) A IF 180 40
Sport si performanta motrica AP IF 180 70
Sport si performanta motrica (in limba maghiara)
AP

IF

180

30


Kinetoterapie
Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 76
Kinetoterapie si motricitate speciala (in limba maghiara)
A

IF

180

2417


Facultatea de Teologie OrtodoxaTeologie
Arta sacra A IF 180 150
Teologie ortodoxa asistenta sociala A IF 180 50
Teologie ortodoxa didactica A IF 180 50
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 101

18Facultatea de Teologie Greco- Catolica

Teologie
Teologie greco-catolica asistenta sociala A IF 180 50
Teologie greco-catolica didactica A IF 180 50
Teologie greco-catolica pastorala A IF 240 50
Teologie greco-catolica pastorala (la Blaj) A IF 240 50
Teologie greco-catolica pastorala (la
Oradea)

A

IF

240

3019


Facultatea de Teologie Reformata
Muzica Pedagogie muzicala (in limba maghiara) A IF 180 20


Teologie
Teologie reformata asistenta sociala (in limba maghiara)
A

IF

180

20
Teologie reformata didactica (in limba maghiara)
A

IF

180

50
20Facultatea de Teologie Romano- Catolica
Teologie
Studii religioase (in limba maghiara) AP IF 180 50
Teologie romano-catolica asistenta sociala
(in limba maghiara)

A

IF

180

50
Teologie romano-catolica didactica (in limba maghiara)
A

IF

180

50
Teologie romano-catolica pastorala (in limba maghiara) **)
A

IF

240

40

21
Facultatea de Teatru si Televiziune

Cinematografie si media
Cinematografie, fotografie, media (Regie de film si TV, Imagine film si TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuala: scenaristica, publicitate, media)

A


IF


180


30
Cinematografie, fotografie, media (Regie de film si TV, Imagine film si TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuala: scenaristica, publicitate, media) (in limba maghiara)

A


IF


180


20
Filmologie AP IF 180 15


Teatru si artele spectacolului
Artele spectacolului (actorie) A IF 180 20
Artele spectacolului (actorie) (in limba maghiara)
A

IF

180

11
Artele spectacolului (regie) A IF 180 10
Artele spectacolului (regie) (in limba maghiara)
A

IF

180

10
Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, in limba maghiara)
A

IF

180

10
Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)
A

IF

180

15
**) Se scolarizeaza incepand cu anul I universitar 2007/2008, in baza contractului de parteneriat in forma autentica incheiat cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia).
   
20.
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati


1


Facultatea de
Medicina


Sanatate
Asistenta medicala generala A IF 240 100
Balneofiziokinetoterapie si recuperare A IF 180 75
Laborator clinic A IF 180 30
Medicina A IF 360 330
Medicina (in limba engleza) A IF 360 100
Medicina (in limba franceza) A IF 360 120
Moase A IF 240 25
Radiologie si imagistica A IF 180 30
2Facultatea de Medicina Dentara
Sanatate
Asistenta dentara AP IF 180 25
Medicina dentara A IF 360 100
Medicina dentara (in limba engleza) A IF 360 50
Medicina dentara (in limba franceza) A IF 360 50
Tehnica dentara A IF 180 50
3Facultatea de
Farmacie
Sanatate
Asistenta de farmacie °) AP IF 180 *)
Farmacie A IF 300 165
Farmacie (in limba engleza) A IF 300 40
Farmacie (in limba franceza) A IF 300 80
Nutritie si dietetica AP IF 180 90
   
21.
ACADEMIA DE MUZICA "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
   


Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
1 Facultatea de Interpretare Muzicala Muzica Artele spectacolului muzical A IF 240 10
Interpretare muzicala - canto A IF 240 13
Interpretare muzicala - canto A ID 240 30
Interpretare muzicala - canto (la Piatra-Neamt) A IF 240 8
Interpretare muzicala - instrumente A IF 240 65
Interpretare muzicala - instrumente A ID 240 50
Interpretare muzicala - instrumente
(la Piatra-Neamt)

A

IF

240

8

2

Facultatea
Teoretica

Muzica
Compozitie muzicala A IF 240 6
Dirijat A IF 240 6
Muzicologie A IF 240 10
Pedagogie muzicala A IF 180 30
Pedagogie muzicala A ID 180 50
Pedagogie muzicala (la Piatra-Neamt) A IF 180 15
   
22.
UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
   


Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati1


Facultatea de
Arte PlasticeArte vizuale
Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii)
A

IF

180

50
Arte plastice (grafica) A IF 180 61
Arte plastice (pictura) A IF 180 26
Arte plastice (pictura, la Bistrita) °) AP IF 180 50
Arte plastice (sculptura) A IF 180 19
Conservare si restaurare A IF 180 15
Pedagogia artelor plastice si decorative A IF 180 17

2
Facultatea de Arte Decorative si Design

Arte vizuale
Arta murala °) A IF 180 15
Arte decorative °) A IF 180 30
Arte textile - design textil A IF 180 50
Ceramica - sticla - metal A IF 180 10
Design A IF 180 46
Moda - design vestimentar A IF 180 25
   
23.
UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7


1

Facultatea de
Litere


Limba si literatura
Limba si literatura franceza - Limba si literatura engleza
AP

IF

180

25
Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (italiana, franceza)
A

IF

180

25
Limba si literatura franceza -
Limba si literatura moderna (italiana)

A

IF

180

30
Limba si literatura franceza - Limba si literatura portugheza A IF 180 25
Limba si literatura engleza - O limba si
literatura moderna (germana, turca, portugheza)

AP

IF

180

60
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, italiana)
A

IFR

180

75
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna
(engleza, italiana, germana, turca, spaniola, portugheza, franceza)


A


IF


180


90

Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate (engleza, franceza) A IF 180 25
Limbi moderne aplicate (engleza, italiana) AP IF 180 25
Studii culturale Studii americane (in limba engleza) A IF 180 50
Stiinte ale comunicarii Jurnalism A IF 180 1902


Facultatea de
TeologieTeologie
Teologie ortodoxa asistenta sociala A IF 180 40
Teologie ortodoxa didactica A IF 180 50
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 150
Muzica religioasa AP IF 180 403


Facultatea de Istorie si Stiinte Politice
Istorie Istorie A IF 180 26
Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene

A

IF

180

50

Stiinte politice
Studii de securitate AP IF 180 50
Stiinte politice A IF 180 50


4
Facultatea de Drept, Stiinte Administrative si Sociologie

Drept
Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 75
Sociologie Sociologie AP IF 180 50Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 100
Administratie publica A IFR 180 50
Asistenta manageriala si secretariat A IF 180 60
Politie locala AP IF 180 100
5


Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole

Agronomie
Agricultura A IF 240 40
Agricultura A IFR 240 50
Biologie Biologie A IF 180 50

Geografie
Geografia turismului AP IF 180 130
Geografie A IF 180 50
Horticultura Horticultura A IF 240 40

Stiinta mediului
Ecologie si protectia mediului A IF 180 100
Stiinta mediului AP IF 180 100


6

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Educatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IF 180 60
Educatie fizica si sportiva A IFR 180 50
Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala AP IF 180 25
7


Facultatea de Fizica, Chimie, Electronica si Tehnologia Petrolului
Chimie Chimie A IF 180 50
Fizica Fizica A IF 180 25

Inginerie chimica
Chimie alimentara si tehnologii biochimice AP IF 240 30
Prelucrarea petrolului si petrochimie A IF 240 50
Stiinte ingineresti aplicate Fizica tehnologica A IF 240 25


8

Facultatea de Matematica si Informatica
Informatica Informatica A IF 180 150

Matematica
Matematica A IF 180 80
Matematica informatica A IF 180 30

9
Facultatea de Stiinte Economice


Administrarea afacerilor
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 250
Economia comertului, turismului si serviciilor A ID 180 100
Economia firmei AP IF 180 100

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 100
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 100

Economie si afaceri internationale
Afaceri internationale A IF 180 100
Afaceri internationale A ID 180 75

Finante
Finante si banci A IF 180 200
Finante si banci A ID 180 75
Management Management AP IF 180 100
Marketing Marketing AP IF 180 100

10
Facultatea de
Medicina

Sanatate
Asistenta medicala generala A IF 240 30
Balneofiziokinetoterapie si recuperare A IF 180 70
Laborator clinic AP IF 180 25
Medicina A IF 360 250
Medicina (in limba engleza) A IF 360 125
Moase AP IF 240 25

11
Facultatea de Medicina Dentara
Sanatate
Medicina dentara A IF 360 50
Tehnica dentara A IF 180 50

12

Facultatea de
Farmacie

Sanatate
Asistenta de farmacie A IF 180 50
Farmacie A IF 300 150
13


Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima
Arhitectura navala Sisteme si echipamente navale A IF 240 75

Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 60
Autovehicule rutiere A IFR 240 75
Inginerie energetica Energetica industriala A IF 240 37
Inginerie industriala Ingineria sudarii A IF 240 40
Inginerie mecanica Utilaje si instalatii portuare A IF 240 50

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 75
Inginerie economica in domeniul mecanic A IFR 240 75

14
Facultatea de
Constructii

Ingineria mediului
Ingineria dezvoltarii rurale durabile AP IF 240 40
Ingineria mediului AP IF 240 40


Inginerie civila
Amenajari si constructii hidrotehnice A IF 240 30
Constructii civile, industriale si agricole A IF 240 60
Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala A IF 240 40
Inginerie si management Inginerie economica in constructii A IF 240 60
15Facultatea de
Arte
Arte vizuale Pedagogia artelor plastice si decorative A IF 180 19

Muzica
Interpretare muzicala - canto A IF 240 12
Pedagogie muzicala A IF 180 15

Teatru si artele spectacolului
Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12
Artele spectacolului (coregrafie) AP IF 180 6
16 Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 60
Psihologie Psihologie A IF 180 60
Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 60
Psihopedagogie speciala A IF 180 60
Psihopedagogie speciala °) AP IFR 180 75
   
24.
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
   


Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))

Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile

Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
1 Facultatea de Navigatie si Transport Naval

Inginerie marina si navigatie
Navigatie si transport maritim si fluvial A IF 240 225
Navigatie si transport maritim si fluvial A IFR 240 125
Navigatie si transport maritim si fluvial
(in limba engleza)

A

IF

240

60
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul transporturilor AP IF 240 602


Facultatea de Electromecanica Navala
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 90

Inginerie electrica
Electrotehnica A IF 240 100
Electrotehnica A IFR 240 100
Inginerie electronica si telecomunicatii
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

A

IF

240

50


Inginerie marina si navigatie
Electromecanica navala A IF 240 200
Electromecanica navala A IFR 240 100
Electromecanica navala (in limba engleza) A IF 240 30
   
25.
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7
1
Facultatea de
Stiinte Exacte

Chimie
Biochimie tehnologica A IF 180 30
Chimie A IF 180 50


Fizica
Fizica A IF 180 60
Fizica informatica A IF 180 30
Fizica medicala A IF 180 25
Informatica Informatica A IF 180 200

Matematica
Matematica A IF 180 50
Matematica informatica A IF 180 50

Stiinta mediului
Chimia mediului A IF 180 30
Fizica mediului A IF 180 30
2Facultatea de Educatie Fizica si Sport


Educatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IF 180 150
Educatie fizica si sportiva
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

60


Kinetoterapie
Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 100
Kinetoterapie si motricitate speciala
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

60


3

Facultatea de
Litere
Limba si literatura
Limba si literatura romana - Limba si literatura latina
A

IF

180

10
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza, italiana, germana, spaniola)
A

IF

180

80
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza, italiana, germana, spaniola)
A

ID

180

50
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (franceza, engleza) (Drobeta-Turnu Severin)
A

IF

180

40
O limba si literatura moderna (A) -
O limba si literatura moderna (B)/Limba si literatura latina

A

IF

180

190
Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare (engleza, franceza) A IF 180 40


Muzica
Interpretare muzicala - canto A IF 240 8
Interpretare muzicala - instrumente A IF 240 8
Pedagogie muzicala A IF 180 15
Stiinte ale comunicarii Comunicare si relatii publice A IF 180 90Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
A

IF

180

60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar (la Drobeta-Turnu Severin)
A

IF

180

60
Pedagogie AP IF 180 25
Teatru si artele spectacolului
Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

10

4

Facultatea de
Stiinte Sociale
Asistenta sociala Asistenta sociala AP IF 180 50
Filosofie Filosofie A IF 180 50

Geografie
Geografia turismului AP IF 180 80
Geografie A IF 180 150
Sociologie Sociologie A IF 180 100
Stiinte ale comunicarii Jurnalism AP IF 180 50
Stiinte politice Stiinte politice A IF 180 75

5
Facultatea de
Teologie
Ortodoxa

Teologie
Arta sacra AP IF 180 30
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 80


6

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Drept
Drept A IF 240 300
Drept A IFR 240 100
Istorie Istorie A IF 180 50
Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene

A

IF

180

75


Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 100
Administratie publica
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

100
Asistenta manageriala si secretariat A IF 180 100

7Facultatea de Economie si Administrarea AfacerilorAdministrarea afacerilor
Administrarea afacerilor
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

50
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 100
Economia comertului, turismului si serviciilor
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

60

Cibernetica, statistica si informatica economica
Informatica economica A IF 180 100
Statistica si previziune economica A IF 180 60


Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 150
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 150
Contabilitate si informatica de gestiune
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

100

Economie
Economie generala si comunicare economica
AP

IF

180

50


Economie si afaceri internationale
Economie si afaceri internationale A IF 180 125
Economie si afaceri internationale
(in limba engleza)

AP

IF

180

50
Economie si afaceri internationale A ID 180 100
Finante
Finante si banci A IF 180 260
Finante si banci (in limba engleza) AP IF 180 30
Finante si banci A ID 180 150
Finante si banci (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 85
Finante si banci (la Drobeta-Turnu Severin) AP ID 180 40Management
Management A IF 180 200
Management A ID 180 175
Management (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 80
Management (la Drobeta-Turnu Severin) AP ID 180 40
Marketing Marketing A IF 180 100


8

Facultatea de
Mecanica
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 110

Ingineria materialelor
Stiinta materialelor
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

30

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industrie
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

50
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului A IF 240 60
Inginerie civila Constructii civile, industriale si agricole AP IF 240 50

Inginerie industriala
Ingineria sudarii (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 40
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 60
Inginerie marina si navigatie Navigatie si transport maritim si fluvial
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

30

Inginerie si management
Inginerie economica industriala
(la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

240

40
Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 50


9

Facultatea de Inginerie Electrica
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 60
Inginerie aerospatiala Echipamente si instalatii de aviatie A IF 240 30
Inginerie electrica
Electromecanica A IF 240 60
Electromecanica AP IFR 240 50
Inginerie electrica si calculatoare A IF 240 45
Inginerie electrica si calculatoare
(in limba franceza)

A

IF

240

30
Sisteme electrice A IF 240 25

Inginerie energetica
Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 30
Termoenergetica A IF 240 30

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
A

IF

240

30
Stiinte ingineresti aplicate Informatica aplicata in inginerie electrica A IF 240 50


10
Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare A IF 240 60
Calculatoare (in limba engleza) A IF 240 60

Ingineria sistemelor
Automatica si informatica aplicata A IF 240 108
Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 60
Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata

A

IF

240

45

Mecatronica si robotica
Mecatronica A IF 240 45
Robotica A IF 240 45
11Facultatea de Agricultura si Horticultura

Agronomie
Agricultura A IF 240 100
Montanologie A IF 240 60
Biologie Biologie A IF 180 60

Horticultura
Horticultura A IF 240 55
Peisagistica AP IF 240 40
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in agricultura A IF 240 60

Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare AP IF 240 50
Tehnologia prelucrarii produselor agricole A IF 240 60
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 50
Silvicultura Silvicultura AP IF 240 30
   
26.
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
1 Facultatea de Medicina Sanatate Medicina A IF 360 320
Medicina (in limba engleza) AP IF 360 50
2 Facultatea de Moase si Asistenta Medicala Sanatate Asistenta medicala generala A IF 240 125
Balneofiziokinetoterapie si recuperare A IF 180 30
Moase A IF 240 25

3
Facultatea de
Medicina
Dentara

Sanatate
Medicina dentara A IF 360 95
Tehnica dentara AP IF 180 25
4 Facultatea de Farmacie Sanatate Farmacie A IF 300 120
   
27.
UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 71


Facultatea de
Mecanica
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere AP IF 240 40

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industrie AP IF 240 50
Ingineria si protectia mediului in industrie °) AP IFR 240 50

Inginerie industriala
Ingineria sudarii A IF 240 30
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 75Inginerie mecanica
Echipamente pentru procese industriale A IF 240 75
Inginerie mecanica A IF 240 60
Mecanica fina si nanotehnologii A IF 240 50
Sisteme si echipamente termice A IF 240 30

Inginerie si management
Inginerie economica industriala A IF 240 60
Inginerie economica industriala A IFR 240 75

Mecatronica si robotica
Mecatronica A IF 240 50
Robotica A IF 240 50

2
Facultatea de Arhitectura Navala
Arhitectura navala
Arhitectura navala A IF 240 50
Sisteme si echipamente navale A IF 240 50


3Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare A IF 240 120
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 50


Inginerie electrica
Electromecanica A IF 240 60
Electronica de putere si actionari electrice A IF 240 60
Inginerie electrica si calculatoare AP IF 240 30

Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata A IF 240 50
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii A IF 240 50
4

Facultatea de Metalurgie, Stiinta Materialelor
si Mediu


Ingineria materialelor
Ingineria elaborarii materialelor metalice A IF 240 30
Ingineria procesarii materialelor A IF 240 75
Stiinta materialelor A IF 240 30

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 50
Ingineria si protectia mediului in industrie AP IFR 240 50
5Facultatea de Inginerie din Braila
Agronomie Agricultura A IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice A IF 240 50


Inginerie mecanica
Ingineria si managementul resurselor tehnologice in constructii
A

IF

240

40
Utilaje tehnologice pentru constructii A IF 240 60
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 60

6
Facultatea de Stiinta
si Ingineria
Alimentelor

Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare A IF 240 60
Ingineria produselor alimentare A IF 240 90
Pescuit si industrializarea pestelui A IF 240 45

Inginerie si management
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
A

IF

240

50
Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului A IF 180 80
Stiinte ingineresti aplicate Biotehnologii industriale A IF 240 45
7Facultatea de Medicina si Farmacie
Sanatate
Asistenta medicala generala A IF 240 100
Farmacie AP IF 300 25
Medicina AP IF 360 50
Medicina dentara AP IF 360 50
Moase AP IF 240 40
8Facultatea de
Stiinte si Mediu
Chimie Chimie A IF 180 30

Fizica
Fizica A IF 180 25
Fizica informatica AP IF 180 30
Matematica Matematica informatica A IF 180 50
Stiinta mediului Stiinta mediului AP IF 180 50
9 Facultatea de Litere
Limba si literatura
Limba si literatura romana -
O limba si literatura moderna (engleza)

A

IF

180

100
Limba si literatura romana -
O limba si literatura moderna (engleza)

A

ID

180

75
Limba si literatura romana -
O limba si literatura moderna (franceza)

A

IF

180

60
Limba si literatura engleza - Limba si literatura franceza
A

IF

180

50
Limba si literatura engleza - Limba si literatura romana
AP

IF

180

50
Limba si literatura franceza - Limba si literatura romana
AP

IF

180

50
Limba si literatura franceza - Limba si literatura engleza
AP

IF

180

50
Stiinte ale comunicarii Jurnalism A IF 180 42
Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar AP IF 180 50
10Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie
Filosofie Filosofie A IF 180 20
Istorie Istorie A IF 180 45
Sociologie Sociologie A IF 180 50

Teologie
Teologie ortodoxa asistenta sociala AP IF 180 50
Teologie ortodoxa didactica A IF 180 5011


Facultatea de
Arte
Arte vizuale Arte plastice (pictura) AP IF 180 10
Muzica Interpretare muzicala - canto A IF 240 50
Teatru si artele spectacolului
Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

1512


Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 130
Cibernetica, statistica si informatica economica
Informatica economica

A

IF

180

60

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 50
Contabilitate si informatica de gestiune A IFR 180 60
Economie Economie agroalimentara A IF 180 75
Economie si afaceri internationale Afaceri internationale A IF 180 90

Finante
Finante si banci A IF 180 75
Finante si banci A IFR 180 60

Management
Management A IF 180 75
Management A ID 180 100

Marketing
Marketing A IF 180 75
Marketing A ID 180 10013

Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice

Drept
Drept A IF 240 125
Drept A IFR 240 60

Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 100
Administratie publica A ID 180 50

14
Facultatea de Educatie Fizica si Sport Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva A IF 180 150
Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 40


15Facultatea Transfrontaliera de Stiinte Umaniste, Economice si Ingineresti*
Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 *)
Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva A IF 180 50
Finante Finante si banci A IF 180 *)
Informatica Informatica A IF 180 *)
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie AP IF 240 *)
Ingineria produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

*)
Inginerie electrica Electromecanica A IF 240 30
Inginerie mecanica Inginerie mecanica AP IF 240 *)
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 *)
Istorie Istorie AP IF 180 *)
Limba si literatura Limba si literatura romana AP IF 180 *)
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 *)
Management Management A IF 180 *)

Matematica
Matematica A IF 180 *)
Matematica informatica A IF 180 *)
Stiinte administrative Administratie publica A IF 180 *)
Zootehnie Piscicultura si acvacultura AP IF 240 50
   
28.
UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7


1

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare A IF 240 85
Tehnologia informatiei A IF 240 85
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 130

2


Facultatea de Inginerie Chimica
si Protectia
Mediului
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 45


Inginerie chimica
Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie
A

IF

240

206
Chimie alimentara si tehnologii biochimice AP IF 240 30
Ingineria fabricatiei hartiei A IF 240 40
Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului
A

IF

240

40
Inginerie biochimica A IF 240 30
Inginerie chimica A IF 240 50
Stiinta si ingineria polimerilor A IF 240 40

Inginerie si management
Inginerie economica in industria chimica si de materiale
A

IF

240

30
3Facultatea de Constructii si Instalatii
Ingineria instalatiilor Instalatii pentru constructii A IF 240 100Inginerie civila
Cai ferate, drumuri si poduri A IF 240 100
Constructii civile, industriale si agricole A IF 240 390
Inginerie civila (in limba engleza) A IF 240 120
Inginerie civila (in limba franceza) A IF 240 *)
4


Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial


Inginerie industriala
Ingineria sudarii A IF 240 30
Masini-unelte si sisteme de productie A IF 240 35
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 60

Inginerie mecanica
Masini si sisteme hidraulice si pneumatice A IF 240 50
Mecanica fina si nanotehnologii A IF 240 30
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 62
5 Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei


Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata A IF 240 90
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
A

IF

240

90
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii A IF 240 90
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
(in limba engleza)
AP IF 240 50
Stiinte ingineresti aplicate Matematica si informatica aplicata in inginerie AP IF 240 30

6Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata
Inginerie electrica
Electromecanica A IF 240 60
Electronica de putere si actionari electrice A IF 240 35
Inginerie electrica si calculatoare (in limba engleza)
AP

IF

240

60
Instrumentatie si achizitii de date A IF 240 50
Sisteme electrice A IF 240 60


Inginerie energetica
Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 50
Managementul energiei A IF 240 50
Termoenergetica A IF 240 50

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
A

IF

240

50
Stiinte ingineresti aplicate Informatica aplicata in inginerie electrica A IF 240 607

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului
Ingineria mediului Ingineria si protectia mediului in agricultura A IF 240 60

Inginerie civila
Amenajari si constructii hidrotehnice A IF 240 100
Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala A IF 240 150
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 1208


Facultatea de
Mecanica


Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere A IF 240 60
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
AP

IF

240

30Inginerie mecanica
Inginerie mecanica AP IF 240 50
Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara
A

IF

240

75
Sisteme si echipamente termice A IF 240 35

Mecatronica si robotica
Mecatronica A IF 240 70
Robotica A IF 240 459

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor
Ingineria procesarii materialelor A IF 240 66
Stiinta materialelor A IF 240 70
Inginerie industriala Ingineria securitatii in industrie AP IF 240 25
Inginerie mecanica Echipamente pentru procese industriale A IF 240 5010

Facultatea de Textile - Pielarie si Management Industrial


Inginerie chimica
Tehnologia chimica a produselor din piele si inlocuitori
A

IF

240

25
Tehnologie chimica textila A IF 240 25
Inginerie industriala
Design industrial AP IF 240 42
Tehnologia si designul confectiilor din piele si inlocuitori
A

IF

240

40
Tehnologia si designul produselor textile A IF 240 150
Tehnologia tricotajelor si confectiilor A IF 240 97
Inginerie si management Inginerie economica industriala A IF 240 80


11
Facultatea de
Arhitectura
"G.M. Cantacuzino"


Arhitectura


Arhitectura


A


IF


360


100
   
29.
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati


1


Facultatea de
Agricultura


Agronomie
Agricultura A IF 240 150
Agricultura A ID 240 50
Montanologie A IF 240 50
Biologie Biologie A IF 180 30
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrarii produselor agricole A IF 240 100

Inginerie si management
Inginerie economica in agricultura A IF 240 75
Inginerie economica in agricultura A ID 240 752


Facultatea de
Horticultura


Horticultura
Horticultura A IF 240 125
Horticultura A ID 240 50
Peisagistica A IF 240 75
Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 60

3
Facultatea de
Zootehnie
Ingineria produselor alimentare Controlul si expertiza produselor alimentare AP IF 240 75

Inginerie si management
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
AP

IF

240

75


Zootehnie
Piscicultura si acvacultura A IF 240 40
Zootehnie A IF 240 150
Zootehnie A ID 240 50

4
Facultatea de Medicina Veterinara
Medicina veterinara

Medicina veterinara

A

IF

360

200
   
30.
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IASI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7
1
Facultatea de
BiologieBiologie
Biochimie A IF 180 60
Biochimie (in limba franceza) AP IF 180 50
Biologie A IF 180 100
Biologie AP ID 180 50

Stiinta mediului
Ecologie si protectia mediului A IF 180 200
Ecologie si protectia mediului AP ID 180 502


Facultatea de
Chimie


Chimie
Biochimie tehnologica A IF 180 50
Chimie A IF 180 110
Chimie informatica AP IF 180 25
Stiinta mediului Chimia mediului AP IF 180 25

3

Facultatea de
Drept

Drept
Drept A IF 240 250
Drept AP IFR 240 350


4

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor (in limba engleza) AP IF 180 100
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 300
Economia comertului, turismului si serviciilor
(Balti - Republica Moldova)
AP IF 180 110
Economia comertului, turismului si serviciilor
(la Piatra-Neamt)

A

IF

180

75

Cibernetica, statistica si informatica economica
Informatica economica A IF 180 100
Statistica si previziune economica A IF 180 40

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 300
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 150

Economie
Economie agroalimentara A IF 180 75
Economie generala A IF 180 75
Economie si afaceri internationale Economie si afaceri internationale A IF 180 400

Finante
Finante si banci A IF 180 300
Finante si banci A ID 180 150

Management
Management A IF 180 250
Management A ID 180 175
Marketing Marketing A IF 180 300

Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 300
Administratie publica A ID 180 100


5

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Educatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IF 180 90
Educatie fizica si sportiva AP IFR 180 *)
Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 506


Facultatea de Filosofie si Stiinte Social- Politice

Asistenta sociala
Asistenta sociala A IF 180 315
Asistenta sociala A ID 180 50

Filosofie
Filosofie A IF 180 80
Filosofie AP ID 180 *)
Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene

A

IF

180

100

Sociologie
Resurse umane AP IF 180 60
Sociologie A IF 180 110
Studii culturale Studii culturale AP IF 180 50

Stiinte ale comunicarii
Comunicare si relatii publice A IF 180 100
Comunicare si relatii publice A ID 180 50

Stiinte politice
Stiinte politice A IF 180 100
Stiinte politice A ID 180 50

7
Facultatea de
FizicaFizica
Biofizica A IF 180 40
Fizica A IF 180 120
Fizica informatica A IF 180 40
Fizica medicala A IF 180 40


Stiinte ingineresti aplicate
Fizica tehnologica A IF 240 30
Fizica tehnologica (Balti - Republica
Moldova)

AP

IF

240

808


Facultatea de Geografie si Geologie
Geografie
Geografia turismului A IF 180 250
Geografia turismului (in limba franceza) A IF 180 50
Geografie A IF 180 120
Hidrologie si meteorologie A IF 180 60
Planificare teritoriala A IF 180 60
Geologie Geochimie A IF 180 95
Inginerie geologica Inginerie geologica A IF 240 55
Stiinta mediului Geografia mediului A IF 180 40

9

Facultatea de
Informatica

Informatica
Informatica A IF 180 400
Informatica (in limba engleza) A IF 180 100


10


Facultatea de
Istorie

Istorie
Arheologie AP IF 180 45
Arhivistica AP IF 180 40
Istoria artei AP IF 180 25
Istorie A IF 180 120
Istorie A ID 180 50
Muzeologie AP IF 180 50
Studii culturale Studii europene AP IF 180 40

11
Facultatea de
Litere


Limba si literatura
Filologie clasica (Limba latina A - Limba greaca veche B)
A

IF

180

40
Limba si literatura romana - Literatura universala si comparata
A

IF

180

20
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna
A

IF

180

250
Literatura universala si comparata - Limba si literatura moderna
A

IF

180

20
O limba si literatura moderna (A) - Limba si literatura romana
A

IF

180

*)
O limba si literatura moderna (A) - O limba si literatura moderna (B)
A

IF

180

*)
O limba si literatura moderna (A) - Literatura universala si comparata
A

IF

180

20
Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare AP IF 180 30
Studii culturale Studii americane A IF 180 30
Stiinte ale comunicarii Jurnalism A IF 180 50


12

Facultatea de
Matematica


Matematica
Matematica A IF 180 120
Matematica (in limba engleza) A IF 180 30
Matematica informatica A IF 180 100

13Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Psihologie
Psihologie A IF 180 230
Psihologie A ID 180 100Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 120
Pedagogia invatamantului primar si prescolar AP ID 180 60
Pedagogie A IF 180 125
Psihopedagogie speciala A IF 180 7014


Facultatea de Teologie OrtodoxaTeologie
Arta sacra A IF 180 60
Teologie ortodoxa asistenta sociala A IF 180 25
Teologie ortodoxa didactica A IF 180 60
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 200


15
Facultatea de Teologie Romano- Catolica

Teologie
Teologie romano-catolica asistenta sociala A IF 180 50
Teologie romano-catolica didactica A IF 180 30
Teologie romano-catolica pastorala AP IF 240 30
   
31.
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IASI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati1


Facultatea de
MedicinaSanatate
Asistenta medicala generala A IF 240 120
Asistenta medicala generala (la Bacau) AP IF 240 120
Asistenta medicala generala (la Botosani) A IF 240 120
Medicina A IF 360 550
Medicina (in limba engleza) A IF 360 100
Medicina (in limba franceza) A IF 360 100
Moase A IF 240 25
Nutritie si dietetica AP IF 180 25
2Facultatea de Medicina Dentara
Sanatate
Asistenta dentara A IF 180 15
Medicina dentara A IF 360 180
Medicina dentara (in limba engleza) A IF 360 50
Medicina dentara (in limba franceza) A IF 360 60
Tehnica dentara A IF 180 80

3

Facultatea de
Farmacie

Sanatate
Farmacie A IF 300 220
Farmacie (in limba engleza) A IF 300 70

4
Facultatea de Bioinginerie Medicala Sanatate Balneofiziokinetoterapie si recuperare A IF 180 100
Stiinte ingineresti aplicate Bioinginerie A IF 240 60
   
32.
UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IASI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati


1Facultatea de Interpretare, Compozitie si Studii Muzicale Teoretice


Muzica
Compozitie muzicala A IF 240 6
Dirijat A IF 240 7
Interpretare muzicala - canto A IF 240 15
Interpretare muzicala - instrumente A IF 240 45
Muzica religioasa A IF 180 15
Muzicologie A IF 240 6
Pedagogie muzicala A IF 180 202


Facultatea de
Teatru


Teatru si artele spectacolului
Artele spectacolului
(actorie, papusi-marionete)

A

IF

180

21
Artele spectacolului (regie) AP IF 180 7
Teatrologie (jurnalism teatral) A IF 180 123


Facultatea de Arte Vizuale si DesignArte vizuale
Arta murala A IF 180 15
Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii)
AP

IF

180

30
Arte plastice (pictura, sculptura, grafica) A IF 180 100
Conservare si restaurare A IF 180 20
Design A IF 180 72
Istoria si teoria artei AP IF 180 15
Moda - design vestimentar A IF 180 35
Pedagogia artelor plastice si decorative A IF 180 20
   
33.
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7
1
Facultatea de
Arte


Arte vizuale
Arte decorative A IF 180 20
Arte plastice (pictura) A IF 180 20
Arte plastice (sculptura) A IF 180 20
Conservare si restaurare A IF 180 15
Design A IF 180 20
Moda - design vestimentar AP IF 180 15
Pedagogia artelor plastice si decorative A IF 180 12


Muzica
Interpretare muzicala - canto A IF 240 30
Interpretare muzicala - instrumente A IF 240 25
Pedagogie muzicala A IF 180 20


2

Facultatea de Constructii si Arhitectura

Inginerie civila
Constructii civile, industriale si agricole A IF 240 75
Inginerie sanitara si protectia mediului A IF 240 30
Inginerie geodezica Masuratori terestre si cadastru A IF 240 60

3
Facultatea de
Drept
Drept Drept A IF 240 100
Stiinte administrative Administratie publica A IF 180 40


4

Facultatea de Geografie, Turism si Sport
Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva A IF 180 50Geografie
Geografia turismului A IF 180 150
Geografia turismului (in limba engleza) AP IF 180 50
Geografie A IF 180 75
Planificare teritoriala A IF 180 40
Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 40
Stiinta mediului Geografia mediului A IF 180 40

5Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare A IF 240 75
Tehnologia informatiei A IF 240 35
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 30


Inginerie electrica
Electromecanica A IF 240 70
Electromecanica (la Beius) A IF 240 30
Sisteme electrice A IF 240 50

Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata A IF 240 40
Retele si software de telecomunicatii AP IF 240 30

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
A

IF

240

50
Stiinte ingineresti aplicate Inginerie medicala AP IF 240 30
6


Facultatea de Inginerie Energetica si Management Industrial


Inginerie energetica
Energetica industriala A IF 240 20
Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 50
Termoenergetica A IF 240 60Inginerie industriala
Ingineria sistemelor de energii regenerabile AP IF 240 50
Tehnologia si designul confectiilor din piele si inlocuitori
A

IF

240

50
Tehnologia tricotajelor si confectiilor A IF 240 25


Inginerie si management
Inginerie economica industriala A IF 240 50
Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic
A

IF

240

50

7Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 75
Inginerie industriala Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 80

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 80
Inginerie economica in domeniul mecanic A ID 240 30

Mecatronica si robotica
Mecatronica AP IF 240 30
Robotica A IF 240 25

8


Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii
Istorie Istorie A IF 180 60

Relatii internationale si studii europene
Relatii internationale si studii europene A IF 180 50
Relatii internationale si studii europene
(in limba engleza)

A

IF

180

50
Stiinte ale comunicarii Jurnalism A IF 180 50

Stiinte politice
Studii de securitate AP IF 180 30
Stiinte politice A IF 180 759


Facultatea de
LitereLimba si literatura
Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (franceza, germana, rusa)/
Limba si literatura romana

A

IF

180

50
Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (engleza, germana)/
Limba si literatura romana

A

IF

180

30
Limba si literatura germana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza)/
Limba si literatura romana

A

IF

180

25
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana)
A

IF

180

50


10

Facultatea de Medicina si Farmacie


Sanatate
Asistenta medicala generala AP IF 240 30
Balneofiziokinetoterapie si recuperare A IF 180 30
Farmacie A IF 300 50
Medicina A IF 360 100
Medicina dentara A IF 360 50
Medicina (in limba engleza) AP IF 360 50
Radiologie si imagistica AP IF 180 20
Tehnica dentara A IF 180 30


11

Facultatea de Protectia Mediului
Agronomie Agricultura A IF 240 50

Horticultura
Horticultura A IF 240 50
Peisagistica AP IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice A IF 240 120

Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare A IF 240 250
Tehnologia prelucrarii produselor agricole A IF 240 50
Inginerie forestiera Ingineria prelucrarii lemnului A IF 240 25

Inginerie si management
Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism
A

IF

240

90

Silvicultura
Exploatari forestiere A IF 240 40
Silvicultura A IF 240 75
Zootehnie Zootehnie A IF 240 50

12
Facultatea de
Stiinte
Biologie Biologie A IF 180 80
Chimie Chimie A IF 180 40


Fizica
Fizica A IF 180 40
Fizica informatica AP IF 180 40
Fizica medicala AP IF 180 25
Informatica Informatica A IF 180 40

Matematica
Matematica A IF 180 50
Matematica informatica A IF 180 80
Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului AP IF 180 40


13

Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 120
Economia comertului, turismului si serviciilor A ID 180 50

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 75
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 75

Economie si afaceri internationale
Afaceri internationale A IF 180 120
Afaceri internationale A ID 180 30

Finante
Finante si banci A IF 180 100
Finante si banci A ID 180 50

Management
Management A IF 180 90
Management A ID 180 75

Marketing
Marketing A IF 180 75
Marketing A ID 180 5014


Facultatea de Stiinte Socio- Umane
Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 88
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Sociologie Sociologie A IF 180 50

Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 75
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IFR 180 75
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba maghiara)

A

IF

180

25
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Beius)

A

IF

180

60
Psihopedagogie speciala A IF 180 25


15
Facultatea de
Teologie
Ortodoxa
"Episcop Dr. Vasile Coman"


Teologie

Teologie ortodoxa asistenta sociala

A

IF

180

25

Teologie ortodoxa pastorala

A

IF

240

30
   
34.
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7

1

Facultatea de
Mine

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 50
Ingineria valorificarii deseurilor AP IF 240 40
Inginerie civila Constructii miniere A IF 240 50
Inginerie industriala Ingineria si managementul calitatii AP IF 240 30
Inginerie si management Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 30

Mine, petrol si gaze
Inginerie miniera A IF 240 30
Topografie miniera A IF 240 45
2


Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Calculatoare si tehnologia informatiei
Calculatoare

A

IF

240

60
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata A IF 240 50
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului A IF 240 40

Inginerie electrica
Electromecanica A IF 240 115
Instrumentatie si achizitii de date A IF 240 30
Inginerie energetica Energetica industriala A IF 240 28
Inginerie industriala Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 40

Inginerie mecanica
Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
Masini si echipamente miniere A IF 240 60

3

Facultatea de
Stiinte
Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 90
Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 60

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 85
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 50

Finante
Finante si banci A IF 180 130
Finante si banci A ID 180 75

Management
Management A IF 180 50
Management A ID 180 75
Matematica Matematica A IF 180 30
Sociologie Sociologie A IF 180 87
Stiinte administrative Administratie publica A IF 180 50
   
35.
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 71Facultatea de
Stiinte
Biologie Biologie A IF 180 70
Chimie Chimie A IF 180 50
Horticultura Horticultura A IF 240 50
Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 40
Kinetoterapie Kinetoterapie si motricitate speciala A IF 180 30
Psihologie Terapie ocupationala AP IF 180 60
Sanatate Asistenta medicala generala AP IF 240 *)
Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului A IF 180 110
Stiinte ingineresti aplicate Inginerie fizica A IF 240 35
2Facultatea de
LitereLimba si literatura
Limba si literatura franceza - Limba si literatura engleza
A

IF

180

57
Limba si literatura romana - Limba si
literatura engleza (la Ramnicu Valcea)
A IF 180 50
Limba si literatura romana - O limba si
literatura moderna (franceza, engleza)
A IF 180 120
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 633


Facultatea de Mecanica si Tehnologie
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 90
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor si a traficului A IF 240 60
Inginerie industriala Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 50
Inginerie si management Inginerie economica industriala A IF 240 504


Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare A IF 240 100
Inginerie electrica Electromecanica A IF 240 86

Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata A IF 240 60
Retele si software de telecomunicatii A IF 240 40

5
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Muzica Pedagogie muzicala A IF 180 25
Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 50Teologie
Arta sacra A IF 180 30
Teologie ortodoxa asistenta sociala A IF 180 50
Teologie ortodoxa didactica A IF 180 50
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 50
6Facultatea de Stiinte EconomiceAdministrarea afacerilor
Administrarea afacerilor A IF 180 75
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 150
Economia comertului, turismului si serviciilor A IFR 180 60
Economia comertului, turismului si serviciilor
(la Ramnicu Valcea)

AP

IF

180

50

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 200
Contabilitate si informatica de gestiune A IFR 180 60
Economie Economie agroalimentara si a mediului AP IF 180 50
Economie si afaceri internationale Economie si afaceri internationale AP IF 180 50

Finante
Finante si banci A IF 180 100
Finante si banci A IFR 180 50

Management
Management A IF 180 200
Management A IFR 180 60
Marketing Marketing A IF 180 75


7
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Drept
Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 60
Stiinte administrative Administratie publica A IF 180 75

8
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Educatie fizica si sport
Educatie fizica si sportiva A IF 180 50
Sport si performanta motrica A IF 180 75


9

Facultatea de Matematica si Informatica

Informatica
Informatica A IF 180 80
Informatica (la Ramnicu Valcea) AP IF 180 30
Matematica Matematica A IF 180 25


10

Facultatea de Stiinte Socio- Umane
Filosofie Filosofie A IF 180 25
Istorie Istorie A IF 180 30
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Relatii internationale si studii europene Relatii internationale si studii europene AP IF 180 50
Stiinte administrative Politie locala AP IF 180 60
Stiinte ale comunicarii Jurnalism A IF 180 50


11

Facultatea de Stiinte ale Educatiei
Stiinte administrative Asistenta manageriala si secretariat A IF 180 100


Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Alexandria)

A

IF

180

60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Campulung)

A

IF

180

50
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Ramnicu Valcea)

A

IF

180

60
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(la Slatina)

A

IF

180

60
   
36.
UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIESTI
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7

1Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare A IF 240 40

Ingineria sistemelor
Automatica si informatica aplicata A IF 240 80
Automatica si informatica aplicata A IFR 240 60
Inginerie electrica Electromecanica A IF 240 30
Inginerie electronica si telecomunicatii
Electronica aplicata

A

IF

240

45

Inginerie mecanica
Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor
A

IF

240

60
Utilaje petroliere si petrochimice A IF 240 90

Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 65
Inginerie economica in domeniul mecanic A ID 240 50
2


Facultatea de Ingineria Petrolului si Gazelor
Inginerie geologica Geologia resurselor petroliere A IF 240 50

Mine, petrol si gaze
Inginerie de petrol si gaze A IF 240 100
Inginerie de petrol si gaze A IFR 240 75
Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor
A

IF

240

50
3


Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie

Ingineria mediului
Ingineria si protectia mediului in industrie A IF 240 90
Ingineria si protectia mediului in industrie A IFR 240 50


Inginerie chimica
Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice
A

IF

240

30
Prelucrarea petrolului si petrochimie A IF 240 70

4
Facultatea de Stiinte Economice
Administrarea afacerilor
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 100
Merceologie si managementul calitatii A IF 180 75
Cibernetica, statistica si informatica economica Informatica economica A IF 180 75

Contabilitate
Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 130
Contabilitate si informatica de gestiune A ID 180 75
Finante Finante si banci A IF 180 100

Management
Management A IF 180 100
Management A ID 180 75
5 Facultatea de Litere si Stiinte Chimie Chimie A IF 180 50
Informatica Informatica A IF 180 60


Limba si literatura
Limba si literatura engleza - Limba si literatura franceza
A

IF

180

100
Limba si literatura romana - Limba si literatura engleza
A

IF

180

150
Matematica Matematica A IF 180 40

Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 60
Asistenta manageriala si secretariat°) A IF 180 75
Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar A IF 180 50
Pedagogie A IF 180 25
   
37.
UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN RESITA
   

Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 71

Facultatea de Mecanica si Ingineria Materialelor
Ingineria materialelor Ingineria procesarii materialelor A IF 240 50

Inginerie industriala
Ingineria sudarii A IF 240 50
Tehnologia constructiilor de masini A IF 240 30
Inginerie mecanica Inginerie mecanica AP IF 240 25


2
Facultatea de
Inginerie Electrica si Informatica
Inginerie electrica Electromecanica A IF 240 50
Stiinte ingineresti aplicate Informatica industriala A IF 240 35

3
Facultatea de Inginerie si Management
Inginerie si management
Inginerie economica in domeniul electric,
electronic si energetic
A IF 240 30
Inginerie economica in domeniul mecanic A IF 240 30
4Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor
Economia comertului, turismului si serviciilor A IF 180 100
Economia comertului, turismului si serviciilor AP ID 180 100
Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune A IF 180 75

Marketing
Marketing A IF 180 75
Marketing A ID 180 100


5

Facultatea de Stiinte Administrative
Drept Drept european si international AP IF 240 50

Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 100
Administratie publica A ID 180 100
6


Facultatea de Teologie, Stiinte Sociale si ale Educatiei
Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 65
Educatie fizica si sport Educatie fizica si sportiva AP IF 180 25
Istorie Istorie A IF 180 20
Stiinte ale educatiei Pedagogia invatamantului primar si prescolar AP IF 180 65
Teologie Teologie ortodoxa didactica (la Caransebes) A IF 180 50
   
38.
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
   


Nr. crt.


Facultatea


Domeniul de licenta

Specializarea/Programul de studii universitare de licenta
(locatia geografica de desfasurare1)
si limba de predare2))
Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie
(AP)

Forma de invatamant3)

Numar de credite de studii
transferabile
Numar maxim
de studenti care pot
fi scolarizati
0 1 2 3 4 5 6 7


1


Facultatea de
Teologie


Teologie
Teologie ortodoxa asistenta sociala A IF 180 35
Teologie ortodoxa didactica °) A IF 180 25
Teologie ortodoxa pastorala A IF 240 200


2


Facultatea de
Drept

Drept
Drept A IF 240 275
Drept A ID 240 100


Stiinte administrative
Administratie publica A IF 180 100
Administratie publica A ID 180 75
Politie locala A IF 180 75


Stiinte ale educatiei
Pedagogia invatamantului primar si prescolar AP IF 180 50
Pedagogia invatamantului primar si prescolar
(in limba germana)

AP

IF

180

353Facultatea de
Litere si Arte


Limba si literatura
Limba si literatura chineza - Limba si literatura engleza
AP

IF

180

25
Limba si literatura engleza -
O limba si literatura moderna (germana, franceza)/Limba si literatura romana

A

IF

180

70
Limba si literatura franceza -
O limba si literatura moderna (engleza/
germana) sau Limba si literatura romana

A

IF

180

50
Limba si literatura germana -
O limba si literatura moderna (engleza, franceza) sau Limba si literatura romana

A

IF

180

50
Limba si literatura romana -
O limba si literatura moderna (engleza, germana, franceza)

A

IF

180

70
Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza, germana, franceza) °)
AP

ID

180

75
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 60
Studii culturale Studii americane AP IF 180 50
Stiinte ale comunicarii Stiinte ale informarii si documentarii A IF 180 25

Teatru si artele spectacolului
Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12
Teatrologie (management cultural) A IF 180 12
4Facultatea de Stiinte Socio- Umane

Arte vizuale
Conservare si restaurare A IF 180 25
Design AP IF 180 25
Asistenta sociala Asistenta sociala A IF 180 100
Filosofie Filozofie °) AP IF 180 50


Istorie
Istorie A IF 180 50
Istorie (in limba germana) °) A IF 180 *)
Istorie °) AP ID 180 60
Psihologie Psihologie A IF 180 100