Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 
Ordin nr. 5823/2012

din 26/09/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 27/09/2012

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.945/2012 privind domeniile si programele de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior organizate in cadrul institutiilor de invatamant superior


 

    In baza Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.945/2012 privind domeniile si programele de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior organizate in cadrul institutiilor de invatamant superior, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564 din 9 august 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La anexa nr. 1, la pozitia 5 "Universitatea din Bucuresti", numarul curent 35 "Stiinte politice", se introduce un nou program de studii universitare de masterat, cu urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
"35 Stiinte politice Politica in Europa, state, frontiere si societati IF 120"
   2. La anexa nr. 1, la pozitia 13 "Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia", dupa numarul curent 12 se introduce un nou numar curent, numarul curent 13 "Inginerie geodezica", cu urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
"13 Inginerie geodezica Sisteme informationale cadastrale si management imobiliar IF 120"
   3. La anexa nr. 1, la pozitia 19 "Universitatea «Babes-Bolyai» din Cluj-Napoca", numarul curent 19 "Relatii internationale si studii europene", se introduce un nou program de studii universitare de masterat, cu urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
"19 Relatii internationale si studii europene Diplomatie culturala si relatii internationale (in limba engleza) IF 120"
   4. La anexa nr. 1, la pozitia 28 "Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi» din Iasi", numarul curent 6 "Inginerie industriala", se introduce un nou program de studii universitare de masterat, cu urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
"6 Inginerie industriala Ingineria securitatii si sanatatii in munca IF 120"
   5. La anexa nr. 1, la pozitia 33 "Universitatea din Oradea", dupa numarul curent 40 se introduce un nou numar curent, numarul curent 41 "Sanatate", cu urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
"41 Sanatate Managementul afectiunilor aparatului locomotor IF 120"
   6. La anexa nr. 1, la pozitia 52 "Academia de Politie «Alexandru Ioan Cuza» din Bucuresti", dupa numarul curent 3 se introduce un nou numar curent, numarul curent 4 "Ordine publica si siguranta nationala", cu urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile

"4
Ordine publica si siguranta nationala Cercetari fundamentale in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
IF

120"
   7. La anexa nr. 2, la pozitia 2 "Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucuresti", numarul curent 1 "Drept", programul de studii universitare de masterat "Drept civil si drept procesual civil aprofundat" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
"1 Drept Drept civil si drept procesual civil aprofundate IF 60"
   8. La anexa nr. 2, la pozitia 12 "Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucuresti", la numarul curent 1 "Administrarea afacerilor" se introduce un nou program de studii universitare de masterat, cu urmatorul cuprins:
   
Nr. crt. Domeniul de licenta Programul de studii universitare de masterat (locatia geografica de desfasurare1 si limba de predare2) Forma de invatamant3 Numar de credite de studii transferabile
"1 Administrarea afacerilor Master of Business Administration IF 120"
   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
p.
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
    Bucuresti, 26 septembrie 2012.
    Nr. 5.823.