Ultimele Modificari

11 Dec. 2012:
Burse Scolare


11 Dec. 2012:
Info studenti


05 Dec. 2012:
Reglementari interne


26 Nov. 2012:
Metodologii


26 Nov. 2012:
Legislatie noua invatamant


Cautare

Studenti Erasmus outgoing
Modificat in : 24th Oct. 2012

Selectia pentru bursele Erasmus au loc, de obicei, in lunile martie-aprilie in fiecare an, fiind valabile pentru urmatorul an universitar. Data, ora si locul sunt stabilite de fiecare facultate in parte. De asemenea, fiecare facultate poate impune conditii specifice pentru selectia si departajarea studentilor candidati. In cazul in care locurile nu au fost ocupate, exista posibilitatea sa se organizeze alte sesiuni de selectii.

 

Conditii esentiale pentru a putea deveni student Erasmus sunt:

- candidatul trebuie sa fie student al Universitatii din Oradea (atat la selectie cat si pe perioada desfasurarii stagiului Erasmus)

- candidatul nu trebuie sa mai fi beneficiat de o alta bursa Erasmus de acelasi tip pentru care candideaza (adica, un student poate beneficia o singura data in viata de un tip de bursa Erasmus: odata de studiu, odata de plasament).

- candidatul trebuie sa fie integralist

- candidatul trebuie sa vorbeasca o limba de circulatie internationala si sa poata dovedi acest lucru printr-un document emis de o institutie autorizata.

 

Cei selectati pentru a beneficia de o bursa de studiu Erasmus au obligatia sa confirme locul obtinut (prin mail sau printr-o declaratie depusa la Departamentul de Relatii Internationale/ Biroul LLP), pentru a se putea face oficial nominalizarile catre institutiile partenere, pentru fiecare student în parte. Cei care din varii motive doresc sa renunte la bursa Erasmus, trebuie sa anunte în acest sens Biroul LLP in scris (prin mail, declaratie etc.) in cel mai scurt timp posibil.

 

Burse de studiu Erasmus pentru studenti

- Informatii generale

- Learning Agreement

- Declaratie de evitare a dublei finantari

- Declaratie pe proprie raspundere

- Raport final

- Experienta Erasmus

- Certificate of attendance

- Formular de prelungire a bursei ERASMUS pe semestrul II

 

Bursele de plasament Erasmus pentru student

- Informatii generale

- Training Agreement

- Transcript of Work (model)

- Declaratie de evitare a dublei finantari

- Declaratie pe proprie raspundere

- Raport final

- Experienta Erasmus